Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Voor het eerst meer dan 200.000 banen in Flevoland

23-02-2023 Nieuws #economie

Het aantal banen in Flevoland is vorig jaar voor het eerst boven de grens van 200.000 uitgekomen. De werkgelegenheid groeide in 2022 met 6.700 banen. De banengroei is sterker dan in voorgaande jaren, meldt de provincie Flevoland op basis van het Werkgelegenheidsonderzoek 2022. Zorgen zijn er ook, vooral over de personeelskrapte, inflatie en afzwakkende economische groei.

Het aantal banen en vestigingen groeide in alle gemeenten in Flevoland, maar was het sterkst in Almere. Zowel in absolute zin (+ 4.000 banen) als in relatieve zin (+ 4,5%).

Sterk uit de coronacrisis

Met een groei naar 205.200 banen floreert de Flevolandse economie, constateert gedeputeerde Jan-Nico Appelman, tevens lid van het MRA-platform Economie. ‘We zijn sterk uit de coronacrisis gekomen dankzij onze weerbare, creatieve en doorzettende ondernemers. Een hele prestatie, gezien de hoge energie- en personeelstekorten.’

Sectoren als de horeca, de uitzendbranche en cultuur, sport en recreatie kampten tijdens de coronaperiode met verminderde vraag en gedwongen sluitingen. In deze sectoren zijn de afgelopen jaren banen verdwenen. In 2022 groeide het aantal banen in deze sectoren weer.

Sectoren

De grootste banengroei vond plaats in de sectoren groot- en detailhandel en de gezondheidszorg. Daarna volgen het onderwijs, de verhuur van roerende goederen en overige dienstverlening en de bouw. Daarmee is de top vijf van sectoren met de grootste banengroei dezelfde als vorig jaar.

Het volledige onderzoek is te vinden op de website van de provincie Flevoland.