Bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds maakt verbetering van ruim 5600 woningen in MRA mogelijk

15-07-2021 Nieuws #bouwen en wonen#duurzaamheid#wonen

De MRA-gemeenten Amsterdam, Lelystad en Zaanstad krijgen een eenmalige financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Het doel is om de de kwaliteit van bestaande woningen en de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. De bijdrage sluit goed aan bij de afspraken over stedelijke vernieuwing in de MRA-woondeal met het Rijk.

In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd. In de MRA gaat het om ruim 5.600 woningen.

Versneld verduurzamen

De MRA-gemeenten zijn zeer enthousiast over de bijdrage. Zij kunnen hiermee woningen versneld verduurzamen en bijvoorbeeld investeren in de openbare ruimte, voorzieningen en de aanpak van woonfraude.

Wel deed een aantal burgemeesters, onder wie die van Amsterdam, Lelystad en Zaanstad, onlangs een landelijke oproep. Zij pleitten voor structurele investeringen in kwetsbare gebieden in Nederland. Met als gewenst resultaat dat iedereen gelijke kansen op een mooie toekomst heeft. De bijdrage uit het Volkshuisvestingfonds is een heel mooie stap in de goede richting en keihard nodig. Maar de komende periode blijft ook de MRA pleiten voor een structurele aanpak vanuit het Rijk.

Renovatie

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd, zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners.

Overzicht toekenningen Volkshuisvestingsfonds
Gemeenten Toegekende bijdrage 
Amsterdam€ 41.054.982
Lelystad€ 39.211.834
Zaanstad€ 43.435.849