Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Vierde ronde Woningbouwimpuls: € 36 miljoen voor de versnelde bouw van ruim 10.000 woningen in MRA

15-12-2022 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) krijgen gezamenlijk een rijksbijdrage van meer dan € 36 miljoen voor de versnelde bouw van ruim 10.000 woningen. Het geld is beschikbaar gesteld in de vierde ronde van de zogenoemde Woningbouwimpuls. Vijf woningbouwprojecten in de MRA hebben een bijdrage toegekend gekregen.  

De Woningbouwimpuls is een financiële bijdrage van het Rijk om tekorten op woningbouwprojecten af te dekken. Een van de voorwaarden is ditmaal dat meer dan de helft van de woningen binnen het project betaalbaar is.

Eind september zijn vanuit het gehele land 29 aanvragen ingediend voor een bijdrage. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een totale bijdrage toegekend van € 112 miljoen voor twintig aanvragen. Daarmee kunnen landelijk zo’n 25.000 woningen sneller worden gebouwd.

Toekenning in de MRA

Het zwaartepunt van de toegekende aanvragen in de MRA ligt dit keer in Amsterdam: hier zijn drie projecten toegekend, waarin maar liefst 9.000 woningen worden gebouwd.  

Naast Amsterdam zijn de projecten Zijlweg in Haarlem en het Waterlandkwartier in Purmerend toegekend. De aanvragen van de gemeenten Zaanstad en Edam-Volendam zijn helaas niet gehonoreerd.

GemeenteProjectAantal woningen
AmsterdamBijlmer                           3.313
AmsterdamHamerkwartier – Fase 1                           4.121
AmsterdamOsdorp                           1.625
HaarlemZijlweg                              617
PurmerendWaterlandkwartier                              567
Totaal                         10.243

‘Plannen waarmaken’

De Haarlemse wethouder Floor Roduner, tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen & Wonen in de MRA, is blij met de toekenningen in de vierde ronde van de Woningbouwimpuls. ‘De afgelopen jaren zijn we in de regio hard bezig geweest om plannen te maken om de woningbouw te versnellen. Met deze middelen uit de Woningbouwimpuls kunnen we plannen voor maar liefst 10.000 woningen in de regio waarmaken, waarvan een heel groot deel betaalbaar.’

Regionale samenwerking

Net als bij eerdere rondes is de gemeenten in de MRA vanuit het Kernteam Versnelling Woningbouw ondersteuning aangeboden bij het opstellen van de aanvragen. Zes van de zeven ingediende projecten hebben van die ondersteuning gebruik gemaakt. Slechts één daarvan is niet gehonoreerd.

Op naar 175.000 woningen voor 2030

De plannen die zijn toegekend in de vierde ronde zijn onderdeel van een groter geheel aan plannen. Samen tellen deze plannen op tot 175.000 woningen tot 2030 in de Metropoolregio Amsterdam. In eerdere rondes heeft het Rijk al een bijdrage van € 150 miljoen gedaan, waarmee in totaal 32.500 woningen in de MRA versneld worden gebouwd. Het totaal vanuit de Woningbouwimpuls komt hiermee op 44.750 woningen in de MRA die versneld worden gebouwd.

Deze financiële middelen zijn nodig om de woningbouw te blijven versnellen. Om 175.000 woningen te bouwen, is deze goede samenwerking met het Rijk belangrijk, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, voorzitter van het platform Ruimte van de MRA. ‘Met deze subsidies voor verschillende woningbouwprojecten in Noord-Holland zetten we een volgende stap in het realiseren van voldoende betaalbare woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Om 175.000 woningen te kunnen bouwen tot en met 2030 is het belangrijk dat het Rijk ondersteuning blijft bieden op het gebied van financiën, de wettelijke gereedschapskist en het oplossen van een aantal knelpunten.’