Verstedelijkings- strategie is meer dan stenen stapelen: ‘We bouwen geen woningen, maar steden’

09-12-2020 Nieuws #Metropoolregio Actueel#ruimte

De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. De ambitie van de samenwerkende overheden is dat de MRA zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een internationale topregio met een hoge kwaliteit van leven. De Verstedelijkingsstrategie speelt een belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze ambitie. De uitzending van Metropoolregio Actueel op 8 december stond geheel in het teken van deze strategie.

In de Verstedelijkingsstrategie komen veel opgaven samen waar de overheden in de MRA en het Rijk gezamenlijk mee te maken hebben. De enorme behoefte aan woningen, bereikbaarheid van deze woningen en van werklocaties, de druk op de ruimte en het landschap, aanpassingen aan de klimaatveranderingen en de sociaal-maatschappelijke effecten van keuzes die moeten worden gemaakt. ‘Het is meer dan alleen maar stenen stapelen’, zegt de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus. ‘Het gaat om een complete samenleving: om infrastructuur, voorzieningen, bereikbaarheid. Daar hebben we het Rijk bij nodig.’

Presentatrice Marijke Roskam sprak in een live-uitzending van een uur in een studio met MRA-bestuurders en vertegenwoordigers van de rijksoverheid. Wat is er allemaal al gebeurd en wat komt er nog kijken bij de Verstedelijkingsstrategie?

Uitzending bekijken

U kunt de uitzending hieronder integraal bekijken:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

‘Immense opgaven’

De uitzending werd gestart met wethouder Songül Mutluer van Zaanstad en gedeputeerde De Reus aan tafel. De Reus benadrukte het belang van de samenwerking met het Rijk. Hij sprak van ‘immense opgaven’ en lichtte toe dat in de strategie uiteenlopende onderwerpen samenkomen, zoals infrastructuur en ecologie. ‘We moeten voorkomen dat we het ene deelbelang opofferen aan het andere. Dat willen we hiermee bereiken.’

Wethouder Mutluer onderstreepte dat een langetermijnvisie belangrijk is, net als de sociaal-maatschappelijke effecten van de keuzes die worden gemaakt. Ze gaf aan dat wordt gestreefd naar gemengde wijken met voorzieningen, waar werken en wonen hand in hand gaan. ‘We zijn geen woningen aan het bouwen, we zijn steden aan het bouwen’, zei ze.

Stijn Lechner, programmamanager van het Rijk-regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, liet zijn licht op de strategie schijnen vanuit het perspectief van bereikbaarheid. Hij adviseerde de MRA-bestuurders om ministers uit het nieuwe kabinet, na de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar, uit te nodigen voor werkbezoeken aan de regio. ‘Het Rijk kan het niet alleen doen en de regio ook niet’, gaf hij mee.

Rol van raden, Staten en bestuurders

In het laatste blok kwamen wethouder Thijs Kroese uit Purmerend en MRA-directeur Emiel Reiding aan tafel. Via een videoverbinding was er contact met Vincent van der Werff, directeur van de Nationale Omgevingsvisie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wethouder Kroese benadrukte de rol van gemeenteraden en Provinciale Staten. ‘Raadsleden meenemen is soms niet voldoende, je moet ze ook de positie geven die ze verdienen’, zei hij. De Purmerendse wethouder ging ook in op de rol van bestuurders in de MRA. ‘Als MRA-bestuurder zou je ook als zodanig moeten functioneren’, zei hij. ‘Dat betekent dat ik als bestuurder uit een van de noordelijke gemeenten ook met hand en tand de economische ontwikkeling van het zuiden moet verdedigen. Dan heb ik ‘thuis’ iets uit te leggen, omdat de gemeenteraad mij zal vragen waar mijn focus op het noorden is. Maar dat kan van ons gevraagd worden. Iedereen realiseert zich dat de hele regio daarvan de vruchten plukt.’

‘Zoet van de een is zoet van de ander’

Kroese denkt daarbij niet in termen van zoet en zuur, waarbij de ene gemeente bijvoorbeeld een ontwikkeling moet laten lopen ten gunste van een andere gemeente. ‘Ik zie het als mijn taak om uit te leggen dat het zoet van een ander ook het zoet is van ons als we elkaar iets gunnen. De essentie van de samenwerking is het streven naar een evenwichtige metropool. Daar moeten we dan ook echt allemaal voor staan. Dan is er geen zuur.’

Ook MRA-directeur Emiel Reiding gaf aan niet te denken in zoet en zuur, maar hij zei ook dat moeilijke keuzes niet uit de weg moeten worden gegaan. ‘Als je ergens verstedelijkt, kun je er geen natuur meer van maken.’ Een combinatie van woningen en groen is mogelijk, zei hij. ‘Daar is een plan voor nodig.’

Vincent van der Werff benadrukte vanuit het rijksperspectief het belang van de polycentrische benadering van de MRA. Hij was lovend over de samenwerking in de Verstedelijkingsstrategie. ‘Wat hier heel erg goed lukt in de MRA, is dat we oog en ambitie hebben om ook de energieopgave te realiseren, de landschappelijke opgave, de klimaatadapatie. We bouwen een stad voor de toekomst.’

Transparant proces

Het Amstelveense gemeenteraadslid Jacqueline Solleveld onderstreepte in een videoboodschap dat draagvlak voor de Verstedelijkingsstrategie van groot belang is. Ze pleitte voor een transparant proces. Emiel Reiding beaamde het belang daarvan. Hoewel de planning nog steeds is om de Verstedelijkingsstrategie eind volgend jaar af te ronden, wordt de tijd beter ingedeeld, zei hij. ‘Het komende jaar zal heel helder zijn wat we van elkaar kunnen verwachten.’