Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie vastgesteld

25-03-2024 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

De bestuurders in het platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie vastgesteld. In deze agenda staan de concrete acties die in 2024 worden uitgevoerd voor de ambities op het gebied van circulaire economie die in de MRA Agenda zijn opgenomen.

Het gaat onder meer om activiteiten op het gebied van de gezamenlijke inkoopkracht van de 33 MRA-deelnemers, de aanpak van grondstofstromen (zoals een circulaire textielkringloop) en duurzame gebiedsontwikkeling.

De inzet van de samenwerkende overheden in de MRA op het gebied van circulaire economie bouwt in 2024 voort op wat vorig jaar in gang is gezet. Daarnaast zijn er actuele thema’s waarop dit jaar wordt ingespeeld, zoals het nadrukkelijker verbinden van de grondstoffen- en energietransitie en lokale voedselketens.

Lees hier de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2024.