Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

TNO: Goede samenwerking gemeenten en corporaties versnelt woningverduurzaming in de MRA  

04-06-2024 Nieuws #bouwen en wonen#duurzaamheid#energierechtvaardigheid#samenwerken

Energiearmoede verklein je door woningverduurzaming. Dat gaat niet snel genoeg. Vooral de doorlooptijden zijn het knelpunt en niet zozeer de besluitvorming, concludeert TNO in het rapport Energiearmoede bestrijden door woningverduurzaming te versnellen. Hoe kan het dan beter? Corporaties kunnen onderhoudsplannen beter afstemmen en zorgen voor een dashboard voor spreiding van energiearmoede, ook kan er resource pooling gedaan worden en kunnen gemeenten en corporaties best practices delen. 

Het onderzoek van TNO had tot doel om door een verkenning van de huidige knelpunten in besluitvorming, procedures, afstemming en samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij woningverduurzaming, kortom de governance, te bepalen welke mogelijkheden voor versnelling er zijn. Daarbij lag de focus op de MRA. In het onderzoek heeft TNO vooral gekeken naar de mogelijkheden die woningcorporaties hebben om te komen tot versnelling van de verduurzaming.  

Wat kan beter?

  • het beter afstemmen van de onderhoudsplannen tussen woningcorporaties; 
  • het opstellen van een dashboard voor spreiding van energiearmoede voor corporatiebezit, om daarmee te kunnen bepalen in welke blokken of wijken de problemen met energiearmoede het grootst zijn.  
  • ‘resource pooling’, waarbij groepen van collega’s van verschillende partijen met dezelfde expertise en kennis bij elkaar worden gebracht om flexibel te kunnen worden ingezet daar waar dit het meest nuttig is.  
  • het delen van best practices tussen woningcorporaties en gemeenten. Bijvoorbeeld door bestaande leerkringen van gemeenten zodanig te organiseren dat ook best practices van woningcorporaties worden gedeeld. 

Gemeenten zouden volgens TNO kunnen bijdragen aan een versnelling. Bijvoorbeeld door: 

  • in prestatieafspraken met corporaties explicietere afspraken te maken, waaruit ook commitment van gemeenten blijkt en wederkerigheid;  
  • meer duidelijkheid te verschaffen over welke keuzes welstand maakt op welke basis.  

Korte- en langetermijn

Op basis van interviews en werksessies met woningcorporaties en overheden zijn de knelpunten in kaart gebracht. Hoe wordt woningverduurzaming uitgevoerd en welke verbeteringen zijn er mogelijk? Op basis daarvan wordt in dit rapport per betrokken partij aangegeven welke acties  er nodig is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kortetermijnacties en acties die meer tijd nemen omdat ze aanpassingen in het governancesysteem vragen.  

Acties door de MRA 

De komende tijd zal worden gebruikt om te kijken hoe we in de MRA met de opgehaalde inzichten de woningverduurzaming kunnen versnellen. Daarnaast zal het worden besproken met vertegenwoordigers van woningcorporaties die in de MRA actief zijn.