Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Terugblik op symposium Verstedelijkingsstrategie met e-magazine en videoverslag

20-10-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte#verstedelijkingsstrategie

Vrijdag 14 oktober was het MRA-symposium ‘Verstedelijkingsstrategie, bouwen aan een metropool’. Wethouders, gedeputeerden, raadsleden, Statenleden en ambtelijke specialisten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gingen in de Koepel in Haarlem met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van onze regio op middellange en lange termijn.  

Het symposium liet zien hoe we als samenwerkende overheden in de MRA samen met het Rijk de koers uitzetten voor deze ontwikkeling. In de Verstedelijkingsstrategie waar Rijk en regio samen aan werken, komen keuzes bij elkaar op uiteenlopende gebieden. Tijdens het symposium werd toegelicht welke opgaven en oplossingen er zijn en hoe we daarbij samenwerken, met elkaar in de MRA en met het Rijk. 

Met een e-magazine en een korte video blikken we terug op de bijeenkomst, die werd afgesloten met een gesprek met MRA-voorzitter Femke Halsema. In het e-magazine vindt u een verslag van de verschillende programmaonderdelen, waaronder de bezoeken aan verschillende locaties in de MRA. 

Bekijk hier het e-magazine en het videoverslag.