Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Stroomversnelling circulair inkopen in MRA op gang gebracht

29-06-2023 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn goed op weg naar hun gezamenlijke ambitie om in 2025 50% van hun inkoop circulair te maken. De MRA wil een regio zijn waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren. Met hun inkoopkracht van € 4 miljard per jaar nemen de 33 MRA-deelnemers hiervoor een sleutelpositie in. Nadat zij hierover in 2018 afspraken hebben gemaakt, is het eerste tussendoel van 10% circulaire inkoop in 2022 inmiddels gehaald. Het gaat daarmee om een inkoopwaarde van zo’n € 400 miljoen.

De afspraken die in 2018 zijn gemaakt, zijn verwerkt in een intentieverklaring. De ambitie was om in 2022 ten minste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair in te kopen. De volgende stap is het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025. In dat jaar wordt bepaald hoe de betrokken partijen zo snel mogelijk kunnen overgaan op volledig circulair inkopen. Daarbij wordt bekeken of 2030 als eindjaar mogelijk en wenselijk is. De Metropoolregio Amsterdam loopt hiermee landelijk voorop. De rijksoverheid hanteert het jaar 2040 voor volledig circulaire inkoop.

Meerwaarde samenwerking

‘Het is bijzonder mooi om te zien dat zoveel gemeenten binnen de MRA nu al bovengemiddeld goed scoren op circulaire inkoop’, zegt de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout, die in de MRA bestuurlijk trekker is van deze MRA-ambitie. ‘Dit is echter niet voor alle gemeenten even makkelijk realiseerbaar. De meerwaarde van de MRA-samenwerking kunnen we de komende tijd laten zien door hoe we elkaar helpen om samen naar die 50 procent-doelstelling in 2025 toe te werken.’

Ondersteuning

Om de afspraken te kunnen realiseren is voor de MRA-deelnemers een zogenoemde ‘roadmap’ ontwikkeld. Dit is een praktische handleiding, waarin de overheden terugvinden wat ze kunnen doen om de inkoopambities te bereiken. Ook is een ‘helpdesk’ ingericht waar advies kan worden ingewonnen en is in MRA-verband een regisseur Circulair Inkopen aangesteld.

Tussenstand

Inmiddels is duidelijk dan 19 van de 27 MRA-overheden die deelnemen aan de intentieverklaring ruimschoots voldoen aan de afspraak om 10% van hun inkoop circulair te maken. Gemiddeld is zelfs 37% van hun inkoop al circulair. Het inkoopvolume dat hiermee gepaard gaat, komt minimaal neer op 10% van de totale gezamenlijke inkoopkracht van alle MRA-deelnemers. De andere acht MRA-deelnemers kunnen onder meer vanwege personeelskrapte nog niet aan de afspraken voldoen. Deze gemeenten worden door de overige deelnemers ondersteund om de ambities alsnog te realiseren.

De MRA-overheden zijn dus op de goede weg. Zeker wanneer de acht MRA-gemeenten die nu nog achterblijven weer op de rails zijn geholpen, kan worden doorgestoomd naar de ambitie van 50% circulaire inkoop in 2025.