Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Strenger hotelbeleid in Amsterdam

19-04-2024 Nieuws #economie#ruimte#toerisme

In Amsterdam mogen geen nieuwe hotels meer worden gebouwd. Daarnaast stelt de gemeente een maximum aan het aantal overnachtingen door toeristen: dit mogen er niet meer zijn dan 20 miljoen per jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil de stad hiermee leefbaar maken en houden voor zowel inwoners als bezoekers. Het strengere hotelbeleid van Amsterdam sluit aan bij de ambities die zijn opgenomen in de Strategische Agenda Toerisme van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Eerder verleende vergunningen voor nieuwe hotels in Amsterdam gelden nog wel. En bestaande hotels die sluiten, mogen onder voorwaarden plaatsmaken voor nieuwe, duurzame, moderne hotels.

Het hotelbeleid van Amsterdam was al streng. Sinds 2017 hebben slechts drie plannen voldaan aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Momenteel lopen nog 26 ontwikkelingen voor nieuwe hotels in de hoofdstad.

In het nieuwe beleid mag een nieuw hotel alleen nog worden gerealiseerd wanneer elders in de gemeente een hotel sluit. Daarbij mag het aantal slaapplaatsen niet hoger worden. Ook moet het hotel beter worden, bijvoorbeeld moderner of duurzamer. De gemeente stimuleert de realisatie van nieuwe hotels buiten het centrum.

Plafond

Het maximum van 20 miljoen overnachtingen per jaar komt uit een volksinitiatief: 30.000 Amsterdammers riepen de gemeente op om de bezoekersstromen in de hand te houden. In een verordening heeft de gemeente het plafond vastgesteld. In 2023 telde Amsterdam 20.665.000 overnachtingen.

Hotelregio

De MRA is een echte hotelregio: hotels nemen ruim 90% van het totale logiesaanbod in de regio voor hun rekening. Amsterdam huisvest 70% hiervan. In de regio wordt een forse groei verwacht van de vraag naar overnachtingen, een stijging van mogelijk 10 miljoen overnachtingen tot 2030.

Toerismestrategie MRA

In de MRA zijn afspraken gemaakt over ontwikkelmogelijkheden van nieuwe hotelkamers om deze in lijn met de gezamenlijke toerismestrategie te brengen. Zo is onder meer afgesproken dat nieuwe verblijfsaccommodaties worden afgestemd met een regionaal expertteam en een specifiek ontwikkelkader. Daarmee wordt ingezet op ontwikkelingen die het toeristisch profiel van de vestigingsgemeente versterken en bijdragen aan de spreidingsdoelstellingen.

Verder wordt in MRA-verband een marktruimteonderzoek voor verblijfsaccommodaties uitgevoerd. Via een digitaal nachtregister, waarin de gemeenten en hotels samenwerken, monitoren de 30 gemeenten in de MRA de spreiding van toeristen over de verblijfsaccommodaties in de regio. Ook wordt in regionaal verband gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe toeristische trekpleisters om zo het toerisme nog meer over de MRA te verspreiden.