Snelbussysteem beste oplossing voor verwachte vervoersdrukte Haarlem-Schiphol-Amsterdam

24-01-2022 Nieuws #mobiliteit

Een vernieuwd snelbussysteem tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam lijkt de beste oplossing voor het opvangen van de verwachte vervoersdrukte in de periode tot 2040.  De komende jaren worden in dit gebied veel nieuwe woningen gebouwd en ook het aantal banen zal groeien. Dit zal zorgen voor een sterke toename van het woon-werkverkeer. Het huidige openbaar vervoersnetwerk kan deze groei niet aan en moet dus worden uitgebreid. Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem een ontwikkelperspectief opgesteld.

De voorgestelde oplossingsrichting uit het onderzoeksrapport wordt verder onderzocht. Een Bus Rapid Transit-systeem kan worden gezien als een vernieuwd snelbussysteem. Het biedt de snelheid en frequentie van een metro en tegelijkertijd de flexibiliteit en de lagere kosten van de bus. De snelbus rijdt over vrijliggende busbanen en biedt goede overstapmogelijkheden binnen het regionale netwerk.

Onderzoek in vroeg stadium

‘Het is belangrijk om bij woningbouwontwikkeling in een vroeg stadium te beginnen met onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de regio’, zegt Marja Ruigrok, bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder in Haarlemmermeer. ‘Dat uit onderzoek nu het snelbussysteem als optie naar voren komt om die aantrekkelijkheid te borgen, vind ik mooi. Ik ben fan van de zogenaamde ‘trus’, een combinatie van tram en bus die een snelle, duurzame, comfortabele en flexibele reis van deur tot deur kan bieden.’

Het is nog niet zeker of het nieuwe snelbussysteem er komt. Het systeem is nieuw en de ontwikkeling moet nog verder worden uitgedacht. Dit jaar onderzoeken de samenwerkingspartners verder of het snelbussysteem een oplossing is voor de periode tot 2040.