Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Samen sneller op weg naar 15% Gas Terug

15-09-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

De inzet van het Actienetwerk 15% GasTerug wordt steeds concreter. Sinds de eerste bijeenkomsten in maart en april zijn uiteenlopende initiatieven gestart, waarmee het gebruik van gas en elektriciteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog dit jaar met 15% kan worden teruggedrongen. Deze maand vonden opnieuw twee bijeenkomsten plaats voor betrokkenen en andere belangstellenden. Binnenkort gaat een campagne van start.

Het Actienetwerk 15% GasTerug is in korte tijd van de grond gekomen en wordt gevormd door regionale overheden en een groot aantal maatschappelijke organisaties en ondernemers in de MRA. Zij verbinden ideeën voor acties en maatregelen met de lokale, regionale en landelijke initiatieven die er al zijn. Zo worden huishoudens en ondernemers in het MKB geholpen met het besparen van gas door middel van energiecoaches en ‘fixteams’.

Ook wordt gewerkt aan het doven van verlichting ’s nachts en minder verwarming in kantoorgebouwen en aan versnelling van energiebesparing op bedrijventerreinen. Daarnaast wordt regionaal aansluiting gezocht bij de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’, die onder meer wordt gericht op inwoners, ondernemers, werknemers en reizigers in de regio.

De rijksoverheid heeft besloten om het actienetwerk te ondersteunen met een bedrag van € 1 miljoen, zodat de maatregelen snel kunnen worden uitgevoerd. Met dit budget en de  bijdragen van de provincie Noord-Holland, de MRA, de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam kan een actieplan worden uitgevoerd.

Twee bijeenkomsten in september

Tijdens de twee bijeenkomsten in maart en april hebben ruim 140 partijen ideeën verzameld. Deze ideeën zijn in juni in kleiner verband aangescherpt. Sindsdien hebben nog meer partijen en overheden zich aangesloten. Maandag 19 september was opnieuw een bijeenkomst, deze keer in pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze middag is een update gegeven van de stand van zaken en zijn successen en uitdagingen gedeeld.

Op woensdag 28 september organiseerde het actienetwerk speciaal voor vertegenwoordigers van de samenwerkende overheden in de MRA een informatiebijeenkomst op het MRA Bureau. Ook gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten waren hierbij van harte welkom.

Internationale erkenning

Onlangs kreeg het actienetwerk internationale erkenning door de nominatie voor een prijs van C40 Cities. C40 is een wereldwijd netwerk van burgemeesters dat zich inzet voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. In oktober worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Website actienetwerk

Binnenkort wordt een website van het actienetwerk gelanceerd met meer informatie en contactgegevens. Wie nu al vragen of suggesties heeft, kan contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@metropoolregioamsterdam.nl