Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Internationale waardering voor Actienetwerk 15% GasTerug

19-08-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het opzetten van een actienetwerk om het gebruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog dit jaar met 15% terug te dringen, is genomineerd voor een internationale prijs van C40 Cities. C40 is een internationaal netwerk van burgemeesters, waar de Amsterdamse burgemeester en MRA-voorzitter Femke Halsema lid van is. Het netwerk zet zich in voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

In korte tijd heeft het Actienetwerk 15% GasTerug een coalitie gevormd van partijen die zich ervoor inzet om het gasverbruik in de MRA fors te beperken. De rijksoverheid heeft zich hierachter geschaard en een financiële bijdrage toegezegd van 1 miljoen euro.

Actienetwerk

Via het Actienetwerk 15% GasTerug, dat is gestart na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, is een verbond gevormd van overheden, bedrijfsleven, brancheorganisaties en burgerinitiatieven in de regio. Zij zijn met elkaar aan de slag gegaan om te komen tot een pakket van maatregelen dat regionale overheden, bedrijven, bewoners en andere organisaties helpt om energie te besparen en dat al in 2022 leidt tot 15% minder gasverbruik. Behalve een regionale campagne die aansluit op de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ bevat het pakket maatregelen die zijn gericht op energiebesparing door inwoners, op kantoorlocaties en op bedrijventerreinen. Het mkb krijgt hierbij speciale aandacht.

Twintig finalisten

C40 heeft de genomineerde projecten voor de C40 Cities Bloomberg Philanthrophies Awards op 19 augustus bekendgemaakt. Verdeeld over vijf categorieën zijn er twintig finalisten uit verschillende landen, verspreid over de wereld. De MRA neemt het in de categorie voor initiatieven voor het versnellen van directe actie op tegen Adis Ababa, New York City en Seoul. Het thema van dit jaar is ‘United in action’. De genomineerden horen op 19 oktober vanuit het Argentijnse Buenos Aires of ze in de prijzen zijn gevallen.

‘Mooie erkenning’

De MRA is vereerd met de nominatie, zegt de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout, die portefeuillehouder Duurzaamheid is in het MRA Bestuur. ‘Dit is een mooie, internationale erkenning van onze inzet als regio om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, werk te maken van de energietransitie en de stijgende energieprijzen en onze afhankelijkheid van Russisch gas te beperken. Deze nominatie onderstreept dat het aanpakken hiervan begint op lokaal en regionaal niveau, onder meer samen in de MRA. En dat dit vraagt om de uitwisseling van ervaringen en best practices en het bieden van handreikingen aan lokale overheden, ondernemers en inwoners om zelf in actie te komen.’

‘Steden lopen voorop’

De huidige voorzitter van C40 is Sadiq Khan, de burgemeester van Londen. ‘Wij feliciteren alle finalisten van de C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards met jullie gedurfde en innovatieve inzendingen’, zei Khan na de bekendmaking van de genomineerden. ‘Steden, lokale leiders en burgemeesters lopen voorop als het gaat om het aanpakken van de klimaatnoodsituatie en door hun ambitie en visie te benutten, kunnen we steden over de hele wereld helpen groener, rechtvaardiger en duurzamer te worden.’

Meer informatie

Het Actienetwerk 15% GasTerug staat onder regie van zes partijen: Amsterdam Economic Board, Metropoolregio Amsterdam, Duurzaamheidsraad, Green Business Club, Platform 02025 en de gemeente Amsterdam. Wilt u meer weten over het Actienetwerk 15% GasTerug, neem dan contact op via info@metropoolregioamsterdam.nl.

Meer informatie over de prijzen en de projecten van de genomineerden is te vinden op www.c40.org/awards.