Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Richtlijnen voor verduurzaming en innovatie datacenters in Noord-Holland

15-11-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Datacenters zijn cruciaal in een economie die steeds meer digitaliseert. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om digitaal te vergaderen, om hulpdiensten met elkaar te laten communiceren en om digitale documenten te bewaren en te delen. Tegelijkertijd hebben datacenters een grote impact op het landschap en het watersysteem en gebruiken ze veel elektriciteit. De provincie Noord-Holland heeft daarom een richtlijn opgesteld voor het vestigen van datacenters.

De richtlijn gaat onder meer over het terugdringen van watergebruik, het aanbrengen van beplanting en het delen van restwarmte. Gemeenten in Noord-Holland zijn verplicht de richtlijn te bespreken met de initiatiefnemer van een datacenter.

Effect van datacenters

De provincie Noord-Holland wil een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters blijven, zegt gedeputeerde Esther Rommel. ‘De ontwikkelingen van digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel’, zegt de gedeputeerde. ‘Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters.’ Eerder stelde de provincie al een datacenterstrategie op. Daarin is bepaald dat alleen nieuwe datacenters mogen komen op bedrijventerreinen in Amsterdam en Haarlemmermeer, beide in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), en in Hollands Kroon.

‘Wij vinden het erg belangrijk dat de datacenters aandacht besteden aan bijvoorbeeld het gebruik van restwarme en waterbesparing. Ook de inpassing in het landschap verdient altijd aandacht’, zegt Rommel. ‘Datacenters zijn meestal enorme grijze ‘dozen’ en beeldbepalend voor een gebied. Door aan te sluiten op de omgeving en te kiezen voor de juiste groenblauwe inpassing met bomen, struiken en waterpartijen is veel winst te behalen.’

De richtlijn komt bovenop de wettelijke vereiseten die voortkomen uit landelijke en Europese wetgeving en waaraan datacenters sowieso moeten voldoen.

Datacenters op agenda MRA

Binnen de Metropoolregio Amsterdam staat de omgang met datacenters al jaren op de agenda. Gezamenlijk proberen de samenwerkende overheden in de MRA te komen tot goed onderbouwde en objectieve keuzes over datacenters en de digitale infrastructuur. De kennissessie over datacenters, die op 12 juli plaatsvond in de Kunstlinie in Almere, is daar een voorbeeld van.

Het gaat de MRA-deelnemers daarbij om het inzichtelijk maken van keuzes over de mate waarin datacenters nodig en wenselijk zijn om onze digitale ambities te kunnen realiseren, over ruimte voor datacenters in onze regio en over manieren om het energie- en waterverbruik van datacenters zo veel mogelijk te beperken. Uiteraard gaat de MRA daarbij in gesprek met andere belanghebbenden, zoals het Rijk, de omgevingsdiensten en de sector zelf.

De richtlijnen van de provincie Noord-Holland voor verduurzaming en innovatie van datacenters passen binnen het streven van de provincie om het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden.