Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Kennissessie MRA gericht op betere besluitvorming over datacenters

13-07-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Als iets duidelijk werd tijdens de MRA-kennissessie over datacenters, die op 12 juli plaatsvond in de Kunstlinie in Almere, dan was het wel hoeveel verwarring er bestaat over datacenters. En hoe lastig het daardoor is om goed onderbouwde en objectieve keuzes te kunnen maken over datacenters en de digitale infrastructuur. De kennissessie was door de Metropoolregio Amsterdam (MRA) georganiseerd voor belangstellende ambtenaren, raads- en Statenleden, vertegenwoordigers van de datacentersector en onafhankelijke deskundigen.

De verwarring werd zichtbaar gemaakt door onderzoeker Rudolf van der Berg van het bureau Stratix, die – op basis van de voor de MRA uitgevoerde Rapportage Datacenters – een aantal meerkeuzevragen voorlegde aan alle aanwezigen. De vier mogelijke antwoorden waren daarbij steeds afkomstig uit verschillende bronnen en rapporten. Pijnlijk duidelijk werd hoe groot de verschillen soms zijn tussen de ‘feiten’ in verschillende rapporten.

Staatssecretaris laat aanvullend onderzoek doen

Tijdens de kennissessie werd vastgesteld dat de op 7 juli uitgebrachte Kamerbrief over de Agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’ de conclusies van Stratix onderstreept. Hierin constateert staatssecretaris Van Huffelen, met een verwijzing naar het Stratix-rapport, dat er veel haken en ogen zitten aan de huidige berekeningen over het elektriciteits- en waterverbruik van datacenters en dat zij daarom aanvullend onderzoek laat doen naar de impact van digitalisering op duurzaamheidsbeleid en vice versa.

De staatssecretaris komt daarmee terug op de eerdere reactie van het kabinet op de aanbeveling van het Rathenau Instituut in het rapport ‘Beter beslissen over datacenters’ uit april 2022, dat het huidige debat over datacentra wordt geplaagd door kennisonzekerheden op diverse gebieden en dat dit het beleid voor onze digitale infrastructuur dreigt te frustreren. Dat rapport was in eerste instantie nog geen reden voor de staatssecretaris om actie te ondernemen, maar het rapport dat in opdracht van de MRA is opgesteld, heeft hierin een wijziging gebracht.

Toekomst van de digitale infrastructuur in Nederland en de MRA

Tijdens de kennissessie in Almere ging het ook de vraag hoe we komen tot een toekomstbestendige en duurzame digitale infrastructuur en wat dit betekent voor de Metropoolregio Amsterdam. Die vraag is enerzijds ingegeven door de explosieve groei van data en het besef van het belang van verdere digitalisering voor onze economie en maatschappij, en anderzijds door het besef dat datacenters in onze regio beslag leggen op schaarse ruimte en transportcapaciteit.

Het Rathenau Instituut pleitte in april 2022 voor een maatschappelijk debat over de vraag wat we in Nederland willen met de digitale infrastructuur. De MRA-kennissessie in Almere moet worden gezien als een aanzet om dat debat de komende jaren op een meer gestructureerde wijze met elkaar te voeren, gebaseerd op de juiste feiten.

Uitgebreid verslag

Lees hier een uitgebreid verslag van de kennissessie over datacenters op 12 juli 2023 in Almere.