Resultaten consultatie transitie MRA en vervolgproces

25-05-2021 Nieuws

Het voorstel over een nieuwe organisatie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dat in maart door de Transitiecommissie van de MRA is aangeboden, is de afgelopen periode uitgebreid besproken in de colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de MRA. Zowel tijdens deze bijeenkomsten als uit de binnengekomen reacties op het voorstel blijkt een grote betrokkenheid bij de samenwerking in de regio, stelt de Transitiecommissie vast. Tegelijk is ook sprake van het verlangen om eerder en vaker bij de samenwerking te worden betrokken. Dat schrijft de Transitiecommissie, namens de MRA Regiegroep, in een brief aan de gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA.

‘De ontwikkelingen in onze metropoolregio zijn te lang te ver weg gebleven van de democratische organen’, stelt de commissie vast. ‘We zien nu dat het gesprek volop wordt gevoerd. Wij hopen dat dit het begin is van nieuwe, meer directe relaties de komende jaren.’

In de brief geeft de commissie een korte beschrijving van de resultaten van de consultatieronde en een schets van het vervolgproces. Alle volledige reacties en een samenvatting daarvan zijn samen met de brief te vinden op de website van de MRA.

Digitale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden

In de maand juni worden voor alle raads- en Statenleden in de MRA digitale bijeenkomsten georganiseerd om verder te spreken over de samenwerkingsafspraken. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten is als bijlage gevoegd bij de brief van de Transitiecommissie. Het doel van deze sessies is tweeledig: zowel informatief (over het waarom en het belang van de samenwerking) als het verder met elkaar doorpraten over de rol van raden en Staten in relatie tot de bestuurlijke samenwerking.

Om organisatorische redenen worden raads- en Statenleden verzocht zich van tevoren voor deze sessies aan te melden. Zij kunnen dat eenvoudig doen via deze aanmeldwebsite: https://radenenstatenmra.evenementenorganisatieamsterdam.nl/.

De Transitiecommissie verwacht hiermee tegemoet te komen aan de geuite wensen in de afgelopen weken om verdieping met elkaar te maken, zodat gezamenlijk in het najaar tot gewogen besluitvorming kan worden gekomen.

Meer informatie

Alle relevante documenten over het voorstel, inclusief de eerder verzonden brieven, kunt u vinden op deze pagina van de MRA-website. Hier treft u ook eerder gestelde vragen en antwoorden over het voorstel en het proces.