Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Purmerend, Almere en Lelystad in New Towns Alliantie

04-12-2023 Nieuws #ruimte

De groeikernen in Nederland hebben zich verenigd in een alliantie. De gemeenten die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn aangewezen om de krapte aan ruimte in de grote steden op te vangen, hebben een gedeelde historie en vergelijkbare sociaalmaatschappelijke profielen. Door samen op te trekken, kunnen zij een bijdrage leveren aan het oplossen van nationale maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van woningnood, de energietransitie en leefbaarheid. Zij hebben daarom het Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns opgericht, oftewel de New Towns Alliantie. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maken Purmerend, Almere en Lelystad deel uit van dit netwerk.

De zogenoemde New Towns in Nederland zijn de afgelopen decennia in relatief korte tijd flink uitgebreid. Gemeenten als Zoetermeer, Nissewaard, Capelle aan den IJssel, Nieuwegein, Helmond, Purmerend, Almere en Lelystad bieden voor veel mensen een prettige woonplek met ruimte en groen. Inmiddels wonen ruim 1,3 miljoen mensen in deze voormalige groeikernen.

Kopgroep

Om van elkaar te kunnen leren, zijn Almere, Capelle aan den IJssel, Nissewaard en Zoetermeer in 2021 de Kopgroep New Towns gestart. Contacten vanuit de kopgroep met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en wetenschappelijke partijen leidden tijdens het New Town Congres in 2022 tot de oprichting van het leernetwerk. De groep werkt samen met het ministerie.

Onderzoek naar situatie groeikernen

Het doel van de samenwerking is te komen tot toekomstbestendigheid in het sociaalmaatschappelijk weefsel van de gemeenten. Het netwerk laat een onderzoek uitvoeren naar de specifieke situatie van de groeikernen om beter inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die de ontwikkeling van de gemeenten beïnvloeden. Het onderzoek wordt eind 2023 en begin 2024 uitgevoerd door het Verwey-Jonker Insstituur, Bureau Louter en Platform31.