Provincie Noord-Holland benoemt Lex Brans tot bouwambassadeur voor versnelling woningbouw

19-08-2020 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De provincie Noord-Holland wil dat er snel meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Om te zorgen dat er vlotter kan worden gebouwd, is Lex Brans benoemd als bouwambassadeur. Hij gaat gemeenten, bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en corporaties helpen bij het versnellen van de woningbouwproductie op de plekken waar de nood het hoogst is.

Tot 2040 worden in Noord-Holland ongeveer 230.000 woningen gebouwd. Deze moeten betaalbaar, duurzaam en goed bereikbaar zijn. ‘Het gaat niet sec om snel bouwen, maar om het snel bouwen van de juiste woningen op de goede locaties’, licht gedeputeerde Cees Loggen (woningbouw) toe. ‘Zo moeten we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld onze onderwijzers en zorgmedewerkers een woning in de buurt van hun werk kunnen blijven betalen en dat we de infrastructuur bij nieuwe bouwprojecten goed regelen. Een flinke opgave, waar we met man en macht aan werken.’

Creativiteit en maatwerk

De groei van de woningvoorraad blijft, met name in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), achter bij de groei van het aantal huishoudens. Omdat er wél flink wat woningbouwprojecten gepland zijn, is het noodzakelijk knelpunten in kaart te brengen en deze samen met gemeenten, ontwikkelaars, bouworganisaties en corporaties op te lossen. De provincie wil daarbij alle mogelijke oplossingen boven tafel krijgen en met creativiteit en maatwerk tot versnelling komen. De bouwambassadeur adviseert en jaagt dit proces aan.

Bouwambassadeur Lex Brans

De provincie heeft gekozen voor Lex Brans als bouwambassadeur vanwege zijn ruime ervaring en netwerk. Brans heeft zich bewezen als actieve verbinder, die werkt aan een omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Daarnaast heeft hij veel kennis over de investerings- en bouwsector. Brans zet zich binnen de Metropoolregio Amsterdam al in voor de versnelling van de woningbouw en zal daarmee doorgaan. Omdat versnelling ook in de gebieden buiten de MRA belangrijk is, zet Brans zich nu ook als bouwambassadeur voor de gehele provincie in.