Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prinsjesdag: kabinet bezuinigt op doortrekken Noord-Zuidlijn

20-09-2023 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

De reservering die is gemaakt voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (tijdelijk) weggehaald. Dat blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

De regionale partners in dit traject hebben kennisgenomen van deze nieuwe ontwikkelingen. Zij gaan ervan uit dat deze herprioritering van het Rijk geen consequenties heeft voor de afspraken die hierover zijn gemaakt in het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van november 2022. Aan het project wordt wel doorgewerkt richting een voorkeursbesluit door het nieuwe kabinet in 2025.

‘Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn is heel belangrijk voor de bereikbaarheid in de regio en Nederland’, zegt wethouder Gerard Slegers van Zaanstad als lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. ‘We gaan ervan uit dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en het nieuwe kabinet het tekort weer aanvult.’