Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Podcast Metropoolregio Actueel: ‘Ontwikkelingen rond energie kansrijk als overheid de kar blijft trekken’

18-04-2024 Podcast #duurzaamheid#economie#energietransitie#mobiliteit#MRA Agenda#ruimte

De MRA Agenda 2025-2028 is gepresenteerd in een 80%-versie en staat bol van energieambities. Hoe kunnen de samenwerkende overheden in de MRA die waarmaken? In de nieuwste podcast in de serie Metropoolregio Actueel gaan drie betrokken bestuurders uit de MRA in gesprek over ‘energie als kans of struikelblok’. Over één punt zijn ze het eens: ‘De overheid en de MRA moeten de kar willen trekken en moeten pragmatisch en creatief zijn.’

Het driegesprek wordt gevoerd door een bestuurder uit elk van de drie bestuurlijke platforms in de MRA. Namens het platform Mobiliteit zit de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof aan tafel, wethouder Jeroen Verwoort van Velsen neemt deel namens het platform Economie en wethouder Victor Frequin van Ouder-Amstel is lid van het platform Ruimte.

Complexe puzzel

Energie is een vraagstuk in alle drie platforms. Vanuit een economisch perspectief schetst wethouder Verwoort de kansen die de energietransitie biedt voor ondernemers. Of het nu gaat om offshore wind of de waterstoftransitie en elektrificatie om uitstoot te verminderen. De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van Hydrogen Valley gekregen. Tegelijkertijd zorgt de netcongestie voor een zeer complexe puzzel, constateert Verwoort. ‘Dat vraagt om keuzes. Zowel lokaal als landelijk: waar zetten we de prioriteiten?’

Positief gestemd

De ontwikkeling van groene mobiliteit wordt geremd door capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet. Gedeputeerde Olthof licht toe: ‘Nieuwe laadpalen worden nog wel in rap tempo geplaatst. Maar voor de elektrificatie van het wagenpark is voldoende stroom nodig. Ontwikkelingen rond vrachtwagens en binnenvaartschepen die kunnen worden aangedreven met accu’s of waterstof zijn volop gaande. ‘Ik ben absoluut positief gestemd. Alleen hebben we wel met de realiteit te maken dat niet alle mogelijkheden op dit moment benut kunnen worden.’ Daar zitten ook weer voordelen aan, omdat we daardoor worden gedwongen om creatief te zijn, meent de gedeputeerde.

Pragmatisch zijn

Wethouder Frequin vindt dat wonen de hoogste prioriteit moet zijn. ‘Als we dat niet doen, doen we onze kinderen tekort.’ Hij wijst erop dat we pragmatisch moeten zijn en dat meer tijd nodig is om alle ambities te kunnen waarmaken. Wethouder Verwoort deelt die mening. ‘We moeten kijken waar we onze middelen op inzetten. Soms is eerst een tussenstap nodig. Is dat ideaal? Nee. Maar het is wel de meest realistische keuze.’

Luister naar de podcast

De podcast duurt 28:45 minuten.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Wat zijn de energieambities in de MRA?

Lees over deze ambities in de 80%-versie van de MRA Agenda 2025-2028. Deze is voor wensen en opvattingen voorgelegd aan alle colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam.