Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

80%-versie MRA Agenda gepresenteerd: ‘Belangrijke stap vooruit’

02-04-2024 Podcast #economie#mobiliteit#MRA Agenda#ruimte

De nieuwe MRA Agenda is in een ‘80%-versie’ aangeboden aan de colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Alle partijen hebben nu de gelegenheid voor het meegeven van wensen en opvattingen om de agenda af te ronden. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio. In de agenda staan de gezamenlijke ambities en doelen voor de komende jaren.

Nadat de wensen en opvattingen zijn opgehaald en verwerkt, wordt de nieuwe MRA Agenda in het najaar door de MRA-deelnemers vastgesteld. De planning is om de agenda te lanceren tijdens het MRA Congres, begin 2025.

Download hier de 80%-versie van de MRA Agenda 2025-2028.

MRA Agenda centraal in podcast

De 80%-versie van de MRA Agenda staat centraal in de nieuwste podcast van de serie Metropoolregio Actueel. ‘Het was een heel traject om hier te komen’, zegt Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer en bestuurlijk trekker van de nieuwe agenda in het MRA Bestuur, in de podcast. ‘Het bestuur vindt dat de agenda af is, dit is een hartstikke mooi stuk.’ De laatste 20% wordt ingevuld door het ophalen van de wensen en opvattingen uit de regio, licht Ruigrok toe. Naast de agenda komt er een meerjarig uitvoeringsprogramma, waarin staat hoe de ambities de komende jaren worden gerealiseerd.

Bekijk hier twee voorbeelden van deze meerjarige uitvoeringsprogramma’s voor het thema Werklocaties en voor het thema Bouwen & Wonen.

Betrokkenheid raden en Staten

Emile Karregat is gemeenteraadslid in Edam-Volendam en voorzitter van de MRA Raadtafel, die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan het MRA Bestuur over de manier waarop gemeenteraden en Provinciale Staten worden betrokken bij de regionale samenwerking. Hij schetst hoe volksvertegenwoordigers bij het opstellen van de nieuwe agenda vanaf het begin betrokken zijn geweest. ‘Dat waren we niet gewend. In het verleden was het gevoel toch dat we moesten tekenen bij het kruisje. We kregen dan een heel dik document met veel bijlagen. Je kon nog zeggen: die alinea zint me niet, maar je was toch roepende in de woestijn.’

Dankzij de MRA Raadtafel is dat veranderd, stelt Karregat vast. ‘Door raads- en Statenleden eerder te betrekken, creëer je draagvlak en betrokkenheid. Dat wordt als heel positief ervaren. Voorheen werd het proces door een gemiddeld raads- of Statenlid gezien als een ‘black box’. Terwijl ze nu aan de voorkant betrokken zijn.’

‘Belangrijke stap vooruit’

Prof. dr. Henri de Groot houdt zich als hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam al lang bezig met de ontwikkelingen in de MRA. Hij kent de weg die is afgelegd naar de vorige MRA Agenda’s. ‘Als ik terugkijk naar eerdere edities, dan zie ik hier wel een belangrijke stap vooruit gezet worden’, zegt hij in de podcast. ‘Het omarmen van brede welvaart en het helder maken waar je als samenleving in 2050 wil staan, zie ik wel als betekenisvolle stappen, die aansluiten bij een beweging die we ook landelijk proberen in te zetten.’

De Groot is als lid van de Sociaal-Economische Raad medeauteur van het rapport ‘Regionaal samenwerken, leren van praktijken’. Hij ziet in de MRA een ‘mooie ontwikkeling’. ‘Als ik terugdenk aan 2010 was het een samenraapsel van gemeenten. Als ik kijk waar we nu staan, zie ik een heel sterke erkenning dat de Metropoolregio Amsterdam het schaalniveau is dat deze regio past, dat de gemeenten elkaar ontzettend hard nodig hebben en dat je stappen moet zetten in ‘elkaar ook iets gunnen’. Die stappen zie ik beetje bij beetje gezet worden. Dat gaat met vallen en opstaan, want de ‘what’s in it for us’-vraag zie je nog steeds terugkomen in gemeenteraden. Dat is uiteindelijk niet de meest relevante vraag. Die vraag is: wat voor samenleving wil je in 2050 zijn?’

Behapbare agenda

Emile Karregat hoopt dat de MRA Agenda die uiteindelijk wordt vastgesteld ‘behapbaar’ blijft. ‘Veelal zijn de ambities veel groter dan de haalbaarheid en dan krijg je teleurstelling, omdat driekwart niet gerealiseerd wordt.’

Marja Ruigrok sluit zich daarbij aan. De overheden in de regio hebben enorm veel opgaven, daarom is het van belang om in de regionale samenwerking concrete resultaten te behalen op een selectie van onderwerpen. Niet alles hoeft daarbij op de schaal van de metropoolregio te worden aangepakt.

‘Groter denken en kleiner doen’, concludeert Henri de Groot. ‘Probeer vanuit de ideeën tot heel concrete prioritering en fasering te komen en spreek met elkaar af wat je in concreto gaat doen. Daar zit uiteindelijk de burger op te wachten.’

Luister naar de podcast

De podcast duurt 24:40 minuten.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze