Plancapaciteit woningbouw stijgt in MRA

03-06-2020 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De komende decennia is in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in potentie ruimte voor in totaal 456.000 woningen. Voor de komende tien jaar gaat het om (harde en zachte) plannen voor 238.000 woningen. Dit blijkt uit de geactualiseerde Monitor Plancapaciteit 2020.

Ten opzichte van vorig jaar is de totale plancapaciteit voor de komende tien jaar met ruim 33.000 toegenomen, tot 238.000 woningen. Dit zijn zowel vastgestelde (harde) plannen (38%; 90.000 woningen), als plannen in voorbereiding (37%; 88.000 woningen) en potentiële (zachte) plannen (25%; 60.000 woningen).

Op peil houden woningproductie

In de afgelopen twee jaar zijn in de MRA jaarlijks zo’n 16.000 woningen gerealiseerd, zowel door nieuwbouw als door transformatie van panden. Het op peil houden van de woningproductie is een belangrijke doelstelling van de samenwerkende overheden in de MRA, gezien de grote woningbehoefte. Afgezet tegen de prognoses van de woningbehoefte zijn er in potentie dus voldoende mogelijkheden. Om de plannen te kunnen uitvoeren en de woningproductie in de komende jaren hoog te houden, moet echter hard worden gewerkt aan het oplossen van knelpunten. Dit is een opgave waar de betrokken partijen in de MRA gezamenlijk op inzetten en waar, via de Woondeal en de Verstedelijkingsstrategie, ook het Rijk voor nodig is.

Over de Monitor Plancapaciteit

De Monitor Plancapaciteit is een samenwerking van de MRA en de provincie Noord-Holland. Met de monitor wordt bijgehouden welke woningbouwplannen en -locaties gemeenten in beeld hebben. De gemeenten vullen de monitor elk jaar zelf in. Voor een deel van deze locaties moet nog wel worden onderzocht of woningbouw daadwerkelijk mogelijk en wenselijk is.