Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Pilot met grote batterijen bij knelpunten op elektriciteitsnet in regio

08-07-2022 Nieuws #economie#ruimte

Netbeheerder Liander start pilots met grote batterijen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en meer partijen toegang te geven tot het net. De batterijen komen in Amsterdam, Lelystad en Alkmaar. Liander werkt hiervoor amen met GIGA Storage, ontwikkelaar van grootschalige batterijsystemen.

De partijen lopen hiermee vooruit op de nieuwe Energiewet die momenteel in de maak is. Dankzij deze slimme oplossing kan de onbenutte ruimte op het elektriciteitsnet tijdens de dalmomenten worden ingezet om meer ondernemers aan te sluiten, ook op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit al heeft bereikt.

Onbenutte capaciteit

Door de explosief toegenomen vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonneparken en zonnedaken bereikt het net op steeds meer plaatsen zijn maximale capaciteit. Dit maximum wordt echter meestal slechts op enkele momenten daadwerkelijk gevraagd door de aangesloten ondernemers. De rest van de tijd wordt de capaciteit maar voor een deel benut. Tijdens de pilot wordt onderzocht hoe deze onbenutte capaciteit kan worden gebruikt voor het opladen en ontladen van grote batterijen.

In delen van Amsterdam en Alkmaar is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt voor de levering van elektriciteit. Hier worden batterijen tussen 10 en 20 megawatt ingezet. In Lelystad gaat het om een batterij van 25 megawatt. Hier heeft het net de maximale capaciteit bereikt voor de teruglevering van wind- en zonnestroom.

Uitbreiding elektriciteitsnet

Ondertussen zijn de netbeheerders overal in het land bezig om het elektriciteitsnet fors uit te breiden met nieuwe kabels, transformatorhuisjes en elektriciteitsverdeelstations. Tot 2030 gaat het om een investering van € 30 miljard. De uitbreiding van het net gaat echter niet snel genoeg om alle ontwikkelingen bij te houden en aan de nieuwe vraag te kunnen voldoen. Daarom wordt ook ingezet op innovatie en slimme oplossingen om het elektriciteitsnet beter te benutten.