Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Overheden MRA vragen inzet minister voor behoud betaalbaar woningaanbod

22-03-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De huurprijzen van woningen in de vrije sector moeten door de overheid kunnen worden beperkt. Vooral de grote huursprong bij een wisseling van huurder moet beheersbaar kunnen worden gehouden. Dat schrijven de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. ‘Zonder aanvullende inzet van de overheid verwachten wij niet dat de positie van de middeninkomens op de woningmarkt de komende jaren verbetert.’

De brief aan de minister is verstuurd namens het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen in de MRA en ondertekend door de wethouders Laurens Ivens (gemeente Amsterdam), Songül Mutluer (gemeente Zaanstad) en Jurgen Nobel (gemeente Haarlemmermeer).

Nieuwbouw onvoldoende

In de brief schetsen de bestuurders dat in de MRA meer nodig is dan nieuwbouw om passend aanbod in het middensegment te creëren en te behouden. Ze wijzen de minister erop dat negen van de tien woningzoekenden zijn aangewezen op het aanbod uit de bestaande woningvoorraad. ‘En juist dat aanbod wordt in zeer rap tempo (te) duur voor woningzoekenden in onze regio’, schrijven de wethouders. Ondanks de hoge bouwproductie komen er ook niet genoeg betaalbare woningen op de markt om in de behoefte te voorzien. ‘Nieuwbouw kan dit tekort niet compenseren, zelfs niet wanneer 100% van de nieuwbouw in het goedkope en middeldure segment zou worden gerealiseerd of wanneer er uitsluitend gebouwd wordt voor de doorstroming’, stellen de MRA-bestuurders vast. Het resultaat is een steeds verder afnemend betaalbaar woningaanbod.

Bestaande woningen betaalbaar houden

De wethouders concluderen dan ook dat het nodig is om bestaande betaalbare woningen betaalbaar te houden. ‘Wij zien in onze regio echter dat voorheen gereguleerde huurwoningen terechtkomen in het dure vrije huursegment. Hiermee komen we niet tegemoet aan de belangen van mensen met middeninkomens die niet kunnen kopen, geen vrije sector-huurwoning kunnen betalen en niet terecht kunnen in het sociale huursegment.’

Het probleem doet zich vooral voor bij mutatie, lichten de MRA-bestuurders toe. Want dan komen huur- en koopwoningen die voorheen betaalbaar waren terecht in het dure huursegment en niet in het middensegment. In de MRA, met veel starters en doorstromers met lagere en middeninkomens, is structureel een groot aanbod nodig aan kwalitatief goede middeldure huurwoningen.

Regelgeving Rijk gevraagd

De wethouders vragen de minister om regelgeving van het Rijk waarmee gemeenten de ontwikkeling van de aanvangshuurprijzen in de vrije huursector ook in de bestaande voorraad beheersbaar kunnen houden. Ook vragen ze de bewindsvrouw om een aanpak waarmee het voor woningcorporaties en investeerders aantrekkelijker wordt om te investeren in huurwoningen in het middensegment.

Lees ook in het Financieele Dagblad: Regio Amsterdam wil meer kunnen ingrijpen in huurmarkt

En bij Nul20: Woonwethouders MRA vragen om regulering aanvangshuren vrije sector