Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Oproep van brede coalitie bedrijfsleven en organisaties aan nieuwe kabinet: ‘Verleng de Noord-Zuidlijn’

21-05-2024 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Een brede coalitie van bedrijfsleven, hospitality, culturele sector en zorg- en onderwijsinstellingen doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer en het volgende kabinet om ‘door te pakken’ met de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Ze noemen het ‘bemoedigend’ dat het verlengen van de metrolijn als prioriteit is aangewezen in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie in de Tweede Kamer. De organisaties achter de oproep vinden het belangrijk dat een volgend kabinet ‘afspraken nakomt en een stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid toont’.

De oproep is geformuleerd in een manifest, dat onder meer is ondertekend door VNO-NCW, ORAM, RAI Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, het Amsterdam UMC en het Rijksmuseum.

‘Van vitaal belang voor vestigingsklimaat’

De ondertekenaars van het manifest wijzen erop dat in 2022 een ‘historische investeringsovereenkomst’ is gesloten tussen het Rijk en diverse partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ‘Helaas is een tekort ontstaan van bijna € 2 miljard, waarmee het hele investeringspakket onzeker is geworden. Terwijl het afgesproken pakket ambitieuze OV- en infrastructuurprojecten omvat die niet alleen de regionale bereikbaarheid en economie stimuleren, maar ook van vitaal belang zijn voor het vestigingsklimaat van Nederland als geheel. Met het nieuwe akkoord lijkt dit nu teruggedraaid te worden.’

De verlening van de Noord-Zuidlijn speelt wat de organisaties betreft een ‘centrale rol’ bij het vestigingsklimaat van Nederland. In het manifest lichten ze deze rol toe op het gebied van nationale en internationale bereikbaarheid, economie en duurzaamheid en leefbaarheid.’

Oproep aan Den Haag

Het manifest wordt afgesloten met de oproep aan Den Haag: ‘Wij dringen er bij u op aan om deze projecten met de hoogste prioriteit te behandelen en ervoor te zorgen dat ze de benodigde steun en financiering ontvangen om succesvol te worden afgerond.’

Eerste reactie MRA op hoofdlijnenakkoord

Eerder gaven de samenwerkende overheden in de MRA al een eerste reactie op het hoofdlijnenakkoord van de coalitie in de Tweede Kamer. U kunt deze reactie hier lezen.