Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Eerste reactie MRA op hoofdlijnenakkoord coalitie Tweede Kamer

17-05-2024 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) vindt het bemoedigend dat de verlenging van de Noord-Zuidlijn een prioriteit is van de formerende partijen in de Tweede Kamer, dat de A27 weer van het slot gaat en het mobiliteitsfonds met € 2,5 miljard wordt opgehoogd. Wel vragen wij ons af of dit voldoende is om de beheer- en onderhoudsopgave, de prioritaire projecten en de overige mobiliteitsopgaven uit het hoofdlijnenakkoord te financieren. Daarom pleiten wij voor een fundamentele discussie over de langetermijn-financiering van het mobiliteitsfonds.

Ook de nadruk op een grote impuls voor woningbouw, infrastructuur, openbaar vervoer en de verduurzaming van de industrie in maatwerkafspraken geeft gehoor aan de grote opgaven, waar Nederland voor staat.

Afspraken nakomen

De MRA onderschrijft het standpunt uit het hoofdlijnenakkoord dat goed bestuur ook het nakomen van afspraken betekent en een stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid belangrijk is, zeker ook voor het vestigingsklimaat. Het nakomen van omvangrijke afspraken, zoals bij de Noord-Zuidlijn, IJmeerverbinding, Zuidasdok en het sluiten van de ringlijn Amsterdam, vraagt precies hierom. De uitname van het Rijk uit het investeringspakket van vorig jaar heeft veel onduidelijkheid en onrust veroorzaakt en wij gaan ervan uit dat dit kabinet weer rust brengt.

Wij herkennen de genoemde ambities van het akkoord, zijn benieuwd naar de concrete invulling van de plannen en gaan daar graag samen met het kabinet mee aan de slag.