Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Oproep regiobestuurders: behoud Wijdemeren voor Gooi en Vechtstreek

11-01-2024 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

De gemeente Wijdemeren moet worden behouden voor de regio Gooi en Vechtstreek. Het algemeen bestuur van de Regio G&V heeft de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren hierover een brief geschreven. ‘Wijdemeren voelt als familie en de regio Gooi en Vechtstreek is zonder de inwoners van Wijdemeren niet meer hetzelfde.’

De gemeente Wijdemeren heeft in 2023 het besluit genomen om over te gaan tot een gemeentelijke herindeling. In januari 2024 vinden de eerste verkennende gesprekken plaats met de mogelijke fusiepartners Gooise Meren, Hilversum en Stichtse Vecht. Zowel Gooise Meren als Hilversum maakt deel uit van de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeente Stichtse Vecht ligt in de provincie Utrecht.

Regionale identiteit

Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek schrijft in de brief aan Wijdemeren te ‘hechten aan het verder bouwen aan een sterke en stabiele Gooi en Vechtstreek’. Wijdemeren is volgens de bestuurders niet zomaar een gemeente, maar een integraal onderdeel van de regio als ‘bestuurlijke eenheid’. ‘Dit betekent dat wij een eigen stem hebben in bovenregionale en landelijke overleggen, variërend van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot aan cruciale kwesties als de gezamenlijke aanpak van noodsituaties, bijvoorbeeld pandemieën of de vluchtelingenproblematiek.’

De inwoners en ondernemers van Wijdemeren dragen volgens de regio bij aan de gedeelde regionale identiteit. ‘Onze regionale economie en sociale vitaliteit vinden hun fundament in de diepgewortelde verbondenheid tussen Wijdemeren en de omliggende gemeenten. Het behoud van deze verbondenheid is van wezenlijk belang voor een sterke en veerkrachtige Gooi en Vechtstreek.’

Schaalgrootte

De bestuurders wijzen erop dat de kwaliteit en betaalbaarheid van de voorzieningen in de Gooi en Vechtstreek ‘een zekere schaalgrootte’ vereisen, die bovendien cruciaal is voor het functioneren van de woning- en arbeidsmarkt. ‘De bijdrage van Wijdemeren aan deze samenwerking is niet alleen wenselijk, maar essentieel om onze regio compleet te maken en onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken.’

De brief is ondertekend door burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum, als voorzitter van het algemeen bestuur, en andere leden van het algemeen bestuur. Vanwege zijn betrokkenheid bij het fusieproces heeft wethouder Gert Zagt van Wijdemeren de brief niet ondertekend.

Op de foto: Loosdrecht – Legakkers in de gemeente Wijdemeren. Foto: Visit Gooi & Vecht