Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Ontwikkeling studentenwoningen Kronenburg Amstelveen in zicht

16-01-2024 Nieuws #bouwen en wonen#mobiliteit#ruimte

Het Rijk wil samen met de gemeente Amstelveen de bouw van 438 studentenwoningen mogelijk maken op de locatie Kronenburg. De ministers De Jonge en Harbers hebben dat laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om de eerste stap van een gebiedsimpuls voor Kronenburg, dat naast studentencampus Uilenstede ligt. Voordat een vervolg mogelijk is, worden mogelijke effecten van geluidshinder door Schiphol op studenten gemonitord.

In 2022 zette de Raad van State een streep door de plannen voor de bouw van in totaal 2.500 studentenwoningen in de wijk Kronenburg. Het bestemmingsplan dat deze bouw mogelijk maakte, was in strijd met de Wet Luchtvaart, oordeelde de bestuursrechter. De nieuwe studentencampus zou komen te liggen in een zone van aanvliegroutes van Schiphol.

‘Eind vorig jaar hebben we bestuurlijk overleg gevoerd met beide ministers’, zegt wethouder Floor Gordon van de gemeente Amstelveen. ‘We zijn het erover eens dat het bouwen van studentenwoningen de leefomgeving in Kronenburg kan verbeteren. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, kunnen we in ieder geval 438 studenten betaalbare woonruimte bieden. Dat is ontzettend belangrijk, gezien het grote tekort aan studentenhuisvesting.’

Grote opgave in regio Amsterdam

De ministers wijzen er in hun brief aan de Tweede Kamer op dat er een grote bouwopgave is voor (studenten)woningen in de regio Amsterdam. Zij laten weten bereid te zijn om voor deze specifieke ontwikkeling het Luchthavenindelingsbesluit te wijzigen, zodat het clusteren van meer dan 25 woningen voor een bouwplan mogelijk wordt.

Het nieuwe plan dat het Rijk en Amstelveen nu samen gaan maken, moet zowel economisch als financieel haalbaar zijn. Zodra het is uitgewerkt, zal het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol worden aangepast.