Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Geen studentenwoningen in Amstelveense wijk Kronenburg: ‘De bal ligt weer bij het Rijk’

18-05-2022 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De gemeente Amstelveen is zeer teleurgesteld nu de Raad van State een streep heeft gezet door plannen voor de bouw van 2.500 studentenwoningen in de wijk Kronenburg. De gemeente spreekt van een ‘onverwachte en zwaar teleurstellende uitkomst’. ‘Wij zijn uitgespeeld en de bal ligt nu weer bij het Rijk’, zegt wethouder Floor Gordon in een reactie.

De Raad van State oordeelde op 18 mei dat het bestemmingsplan voor de bouw van de woningen in strijd is met de Wet Luchtvaart. De nieuwe studentencampus zou komen te liggen in een zone van aanvliegroutes van Schiphol. Het zogenoemde Luchthavenindelingsbesluit Schiphol staat woningbouw zoals die was voorzien in het bestemmingsplan niet toe vanwege vliegtuiglawaai, luidde het oordeel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De wet schrijft voor dat alleen van de regels kan worden afgeweken als de minister een verklaring afgeeft dat hij hiertegen geen bezwaar heeft. De gemeenteraad van Amstelveen heeft het bestemmingsplan vastgesteld zonder dat de minister zo’n verklaring heeft verleend, stelt de Raad van State vast.

Nek uitgestoken

Wethouder Gordon spreekt van ‘een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten’. ‘Wij hebben onze nek uitgestoken om een oplossing te vinden om een problematisch gebied nieuw leven in te blazen. Jarenlang is er geen duidelijkheid gekomen vanuit het Rijk, en daarom hebben wij geprobeerd die naar ons toe te trekken. We hebben ons ingezet voor een maatschappelijke opgave en de huidige wetgeving verhindert dit.’

Rijk is aan zet

Voor de verdere ontwikkeling van dit gebied is nu het Rijk aan zet, stelt de gemeente. ‘We kunnen niet zonder toestemming van de minister van I&W het gebied in deze omvang ontwikkelen. We hebben recent met minister Harbers kennisgemaakt en hij heeft begrip voor de situatie, maar wil eerst de luchtvaartwetgeving wijzigen, voordat er verder kan worden gesproken over dit gebied.’

‘Woningbouw rond Schiphol hoger op agenda’

Woningbouw rond Schiphol moet wat Amstelveen betreft hoger op de politieke agenda in Den Haag, zegt Gordon. ‘Hopelijk komt er op korte termijn een reactie uit Den Haag en kijken we gezamenlijk naar mogelijkheden om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgave in dit land. De woningnood zal onverminderd hoog blijven en alleen maar toenemen.’