Onderzoek, cijfers en data

Op deze website vindt u veel informatie over actuele ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam. Deze pagina geeft een overzicht van onderzoeken, data en cijfers op het schaalniveau van de MRA.

Eerst een aantal kerncijfers:

– Aantal inwoners van de MRA: 2.500.000
– Aantal banen in de MRA: 1.500.000
– Aantal woningen in de MRA: 1.150.000
– Aandeel van de MRA in het BBP: 20%

Onderzoek

  • MRA-monitor
    De monitor ‘Staat van de Metropoolregio Amsterdam’ is in 2022 gepubliceerd en zal regelmatig worden geactualiseerd. De monitor neemt de MRA Agenda als uitgangspunt en laat zien hoe de regio ervoor staat. Hoe verplaatsen inwoners van de MRA zich en hoe bereikbaar zijn de voorzieningen in de regio? Hoe is het energieverbruik, hoe evenredig zijn welvaart en welzijn verdeeld? En hoe staat het met de leefbaarheid op lokaal niveau? U vindt het in deze monitor.
  • Economische Verkenningen (EVMRA)
    Elk jaar worden in opdracht van de MRA de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) gepubliceerd. In 2021 is de tiende editie uitgebracht. In de loop van de jaren zijn de EVMRA uitgegroeid tot een instituut: ze vormen dé betrouwbare informatiebron over ontwikkelingen van de economie in de MRA. Op deze pagina vindt u alle verkenningen op een rij.
  • Wonen in de Metropoolregio Amsterdam
    Het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) wordt eens per twee jaar uitgevoerd in opdracht van de MRA. Het onderzoek laat trends en ontwikkelingen zien en geeft via factsheets inzicht in de situatie op lokaal niveau. Op de pagina over WiMRA 2021 vindt u alle informatie over het onderzoek, inclusief de factsheets op het niveau van de gemeenten, achtergronden én de WiMRA-onderzoeken van 2017 en 2019.