Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek: restwarmte industrie Noord-Holland kan alle woningen in provincie verwarmen

24-09-2021 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

De restwarmte van de industrie in Noord-Holland kan in potentie worden gebruikt om bijna twee miljoen woningen te verwarmen, fors meer dan de 1,4 miljoen woningen die de provincie zelf telt. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de provincie.

De omgevingsdienst onderzocht de hoeveelheid beschikbare restwarmte en bekeek daarbij of de warmte die nu nog wordt geloosd kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen. Het onderzoek geeft een eerste indicatie van de hoeveelheid warmte die via schoorstenen van industriële bedrijven de lucht in gaat en via koelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater, laat de omgevingsdienst weten. Deze gegevens kunnen gemeenten en warmtebedrijven gebruiken in hun plannen voor het nuttig hergebruiken van restwarmte.

Bijdrage aan energietransitie

De potentie van het benutten van restwarmte is belangrijk met het oog op de energietransitie. Vanaf 2030 moet de helft van de woningen in de provincie van het gas af zijn en dus op een andere manier worden verwarmd. ‘Restwarmte van de industrie kan daar absoluut aan bijdragen’, zegt gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland. ‘Tegelijkertijd willen we de industrie zelf verduurzamen. Dit betekent dat er in de toekomst minder restwarmte overblijft. Maar er zal altijd energie nodig blijven bij industriële processen, en dus warmte overblijven de we elders kunnen inzetten. Dat is en blijft een win-winsituatie voor inwoners én de industrie.’

In het onderzoek zijn 65 bedrijven meegenomen in onder meer de energiesector, de voedsel- en chemische industrie en afvalverwerkende bedrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 95% van de potentiële restwarmte. Of deze warmte ook echt kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen is afhankelijk van onder meer de temperatuur en de afstand tot een warmtenet. Door een wetswijziging moeten bedrijven hun restwarmte vanaf 2022 gratis beschikbaar stellen aan energiebedrijven.