Onderzoek naar vrachtvervoer via hyperloop: ‘gamechanger voor de transportsector’

28-01-2021 Nieuws #economie#mobiliteit

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer werken mee aan een onderzoek naar een vervoerssysteem voor goederen in de Randstad via een ‘hyperloop’. Samen met andere partijen, waaronder Amsterdam Logistics, hebben zij hiervoor een convenant ondertekend met het bedrijf Hardt. Een hyperloop is een transportsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een luchtdrukbuis. Daarmee kunnen razendsnel en energiezuinig goederen worden vervoerd.

Het concept van de hyperloop is in 2012 geïntroduceerd door Elon Musk, de oprichter van Tesla, en in 2016 verder ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Hardt. Eerder ontwikkelde dit bedrijf al enkele ontwikkelingsperspectieven voor de hyperloop en de MRA.

Tracé tussen Rotterdam en Amsterdam

Het onderzoek richt zich op het vervoer van vracht met een beperkt gewicht en hoge waarde, zoals bloemen of medicijnen. Het eerste tracé moet tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam komen te liggen. Uiteindelijk is een wereldwijd netwerk het doel. Zo’n netwerk maakt het mogelijk om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Minder onderhoud infrastructuur en lagere CO2-uitstoot

Het systeem kan een forse vermindering van de onderhoudskosten aan bestaande infrastructuur betekenen en files bestrijden. Ook zou het een enorme verbetering van de luchtkwaliteit kunnen betekenen door vermindering van CO2-uitstoot. De eerste resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2022 verwacht.

‘Gamechanger’

Walther Ploos van Amstel, lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, noemt de hyperloop een ‘gamechanger’ voor de transportsector. ‘Net als de container uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen’, zegt hij in een persbericht van Hardt Hyperloop. ‘Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen.’

Innovatie

Met het ondertekenen van het convenant zet de provincie Noord-Holland zich samen met andere ondertekenaars in voor een studie naar de haalbaarheid (bijvoorbeeld door bij te dragen met kennis en expertise) en het formuleren van mogelijke vervolgstappen, laat de provincie weten. De ontwikkeling van de zogenoemde cargoloop is een ‘innovatieve manier om bijvoorbeeld fruit en bloemen snel en schoon op de plaats van bestemming te krijgen’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof. ‘Minder vervoer over de weg betekent ook minder CO2-uitstoot en minder files.’

‘Als wethouder Economie & Innovatie blijf ik natuurlijk graag aangesloten bij deze ontwikkelingen’, zegt ook wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer. ‘Het is natuurlijk fantastisch als producten sneller op hun plek van bestemming komen en het aantal vrachtwagenkilometers over de weg verminderd kan worden.’

Passagiers

Het actief betrekken van de convenantpartijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het onderzoek naar deze eerste goederenroute is ‘een eerste stap’, meldt het bedrijf.