Met ‘hyperloop’ binnen een half uur in Brussel of Düsseldorf

17-04-2020 Nieuws #economie#mobiliteit

De hyperloop, een snelle magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis, kan de reistijd tussen Amsterdam en steden als Duisburg, Düsseldorf en Brussel fors verkorten, naar minder dan een half uur. Zo kunnen mensen vanuit een veel groter gebied, zowel binnen als buiten de landsgrenzen, dagelijks voor hun werk heen en weer reizen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De hyperloop is een transportsysteem waarbij mensen en goederen via een luchtdrukbuis op hoge snelheid, tot 1.000 kilometer per uur, kunnen worden vervoerd. Het concept is in 2012 geïntroduceerd door Elon Musk, de oprichter van Tesla, en sinds 2016 verder ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop.

Ontwikkelingsperspectieven voor de MRA

‘De komst van een hyperloop versterkt de positie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) door de verbinding met economische gebieden zoals het Duitse Ruhrgebied’, schrijft Hardt in een persbericht. ‘Voor de MRA zijn een aantal ontwikkelingsperspectieven opgesteld voor 2040. Door middel van vier perspectieven is beschreven hoe de verstedelijking in de Metropoolregio Amsterdam in de toekomst plaats zou kunnen vinden.’ Ook de rol van hyperloop als innovatieve en duurzame oplossing voor de MRA is in kaart gebracht.

Nieuw ‘daily urban system’

De realisatie van een hyperloop zou een nieuw ‘daily urban system’ betekenen, waarbij steden en gebieden op zowel landelijke als internationale schaal met elkaar verbonden zijn, stelt Hardt. ‘Binnen Nederland is gekeken naar de verbinding van Amsterdam-Groningen en Amsterdam-Den Haag. Internationaal is gekeken naar de verbindingen met Düsseldorf, Frankfurt en Parijs. Hieruit komt naar voren dat de hyperloop een belangrijke rol speelt om de MRA niet alleen met de rest van Nederland, maar met heel Europa te verbinden.’

Verder onderzoek

Een verbeterde bereikbaarheid leidt tot agglomeratievoordelen en versterkt het ruimtelijk-economische vestigingsklimaat van de MRA doordat grenzen letterlijk vervagen, stelt Hardt. De komst van de hyperloop heeft hierdoor ook een grote economische impact.

‘We weten dat mensen bereid zijn om voor hun werk van deur tot deur maximaal een uur te reizen. Met zo’n supersnelle hyperloop wordt het ineens mogelijk om binnen die tijd veel grotere woon-werkafstanden af te leggen’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof. ‘Dat klinkt veelbelovend. Daarom gaan we overleggen met andere overheden en partijen om dit onderzoek verder te brengen.’

Uitkomsten onderzoek in infographic

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in een infographic op de website van de provincie Noord-Holand.