Onderzoek naar vervoersarmoede in MRA: ‘Op weg naar een 30-minuten-metropool voor iedereen’

08-07-2021 Nieuws #mobiliteit

Hoe kunnen we vervoersarmoede tastbaar maken voor wethouders en gedeputeerden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? Met deze vraag in het achterhoofd heeft de zesde lichting MRA-trainees in opdracht van het stedelijk strategieteam van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de woon-werkbalans en vervoersarmoede in de MRA.

De trainees van de Traineepool MRA verzamelden in hun onderzoek persoonlijke verhalen van praktisch en middelbaar opgeleiden in de verschillende deelregio’s van de MRA. Deze persoonlijke verhalen van inwoners zelf dringen namelijk maar mondjesmaat door tot de bestuurlijke besluitvorming. De MRA-trainees brachten daar in dit onderzoek verandering in aan. De verhalen die ze optekenden, dragen bij aan het handelingsperspectief van de bestuurders van de MRA door blinde vlekken bloot te leggen.

Sociaal perspectief

Beleidsmakers spreken immers vaak wel óver praktisch of middelbaar geschoolde inwoners, maar minder vaak mét ze. Wat zijn de persoonlijke ervaringen rond vervoersarmoede? En wat zegt de toegang tot verschillende vervoersopties over de woon-werkbalans van de inwoners om wie het gaat? Op basis van gevoerde gesprekken op beleidsniveau zijn keuzes gemaakt voor exemplarische verhalen die een sociale, geleefde inkleuring geven aan de bestaande problematiek op het gebied van woon-werkbalans en vervoersarmoede. Hiervoor zijn onder meer gesprekken gevoerd met professionals in de wijk (zoals buurtcoördinatoren en wijkregisseurs), bewoners en werkgevers(organisaties) op lokaal niveau. 

De verhalen in dit onderzoek dienen om de bestuurlijke besluitvorming op het gebied van woon-werkbalans en vervoersarmoede te verrijken met een sociaal perspectief, opdat alle inwoners van de MRA ook in de toekomst toegang hebben tot goed woon-werkverkeer.

Resultaten via interactieve kaart

De resultaten van het onderzoek zijn op 30 juni 2021 aan de opdrachtgevers gepresenteerd. Benieuwd naar de resultaten? De bevindingen zijn verwerkt in een interactieve kaart van de MRA, die op deze website te vinden is. Door op de kaart op een deelregio te klikken, ziet u de verhalen uit de betreffende deelregio. Klik hieronder om naar de kaart te gaan.


Video MRA-trainees over hun onderzoek

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze