Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Ondanks corona 101 nieuwe buitenlandse bedrijven en bijna 4.500 nieuwe banen in MRA

18-02-2021 Nieuws #economie

In 2020 hebben 101 internationale bedrijven een nieuwe vestiging geopend in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze bedrijven zorgen voor 1.970 nieuwe banen. Bij 35 buitenlandse bedrijven die al in de regio waren gevestigd, kwamen er door uitbreiding nog eens 2.485 nieuwe banen bij. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van amsterdam inbusiness en de Netherlands Foreign Investment Agency.

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, tevens voorzitter van het MRA-platform Economie, noemt de keuze van de buitenlandse bedrijven voor de regio in coronajaar 2020 ‘een mooi resultaat’. ‘Nog mooier is dat deze bedrijven samen met de bedrijven die uitbreidden in 2020 zorgden voor bijna 4.500 nieuwe banen. Uiteraard blijven we ons ook in 2021 stevig inzetten voor het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven.’

Meer bedrijven buiten Amsterdam

Ten opzichte van eerdere jaren vestigden zich vorig jaar relatief meer bedrijven buiten Amsterdam: 29% van de bedrijven, met 39% van de arbeidsplaatsen, vestigde zich elders in de MRA. In 2019 was dat aandeel 19% van de bedrijven en 15% van de arbeidsplaatsen.

Sectoren

De meeste nieuwe bedrijven die zich in 2020 in de MRA vestigden, zijn actief in de sector ICT & tehnologie (27), gevolgd door financieel-zakelijke dienstverlening (17), transport & logistiek (10), creatieve industrie (10), consumentengoederen & elektronica (8) en life sciences & health (7).

Invloed coronacrisis

De invloed van de coronapandemie is vooral te zien in het aantal hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven dat zich in de MRA vestigde. De afgelopen jaren ging het om gemiddeld 35 hoofdkantoren per jaar, in 2020 waren dit er slechts 8.

Herkomst van bedrijven

De meeste nieuwe vestigingen en arbeidsplaatsen komen vanuit de zogenoemde EMEA-regio: Europa, Midden-Oosten en Afrika, gevolgd door Azië. Bij nieuwe bedrijven uit Noord-Amerika was een daling te zien van meer dan 60% van het aantal banen. Wel komen de meeste uitbreidingen van bestaande bedrijven van Noord-Amerikaanse bedrijven: meer dan 50%.

Brexit

In 2020 is opnieuw actief ingezet op de acquisitie van bedrijven die vanwege de Brexit een nieuwe vestiging in de EU overwegen. In 2020 resulteerde dit in 27 bedrijven die zich vestigden of uitbreidden in de MRA, waarmee 1.362 nieuwe banen zijn gecreëerd. Sinds 2016 zijn 139 bedrijven die naar de MRA kwamen of voor uitbreiding zorgden samen goed voor 5.411 arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er op dit moment meer dan honderd bedrijven die de MRA overwegen als vestigingslocatie.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over de vestiging en uitbreiding van buitenlandse bedrijven in de MRA, inclusief een overzicht van kerncijfers.