Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Nieuw museum op Hembrugterrein in Zaandam aast op wereldfaam

22-06-2022 Nieuws #cultuur#economie#ruimte

Op het Hembrugterrein in Zaandam komt een museum dat bezoekers uit de hele wereld moet trekken. In het Zaandam Amsterdam Museum (Zamu) komen megagrote sculpturen van internationaal vermaarde kunstenaars. Daarover bericht het Noordhollands Dagblad. De beelden zijn van een Vlaamse vastgoedontwikkelaar, die ook de grote kunstwerken op het Museumplein in Amsterdam tot zijn collectie mag rekenen.

Het plan behelst het overnemen en ‘creatief activeren’ van 48 monumentale gebouwen op het voormalige Defensieterrein. De meeste van deze gebouwen staan op het zuidelijke deel, waar woningbouw niet goed mogelijk is vanwefe de omliggende industrie. Deze panden moeten worden gevuld met kunst, cultuur en co-working. Het Zamu wordt verspreid over verschillende gebouwen. De totale tentoonstellingsruimte meet 12.000 vierkante meter; net iets kleiner dan het Rijksmuseum. De panden moeten door een wandelroute met elkaar worden verbonden.

Onderdeel van de plannen zijn ook ongeveer tien ‘Hans & Grietje’-huizen: ruimtes waarin kunstenaars uit de hele wereld aan hun projecten kunnen werken en die eens in de twee weken worden opengesteld voor bezoekers.

Het museum wordt vanaf eind dit jaar in gedeeltes opgeleverd. In totaal zal het vijf tot tien jaar duren voor alles af is.

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de krachten gebundeld op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. De MRA biedt een schat aan culturele voorzieningen van lokale en (inter)nationale waarde, waarmee de regio jaarlijks veel bezoekers aantrekt uit binnen- en buitenland. Met een actieprogramma wordt in regionaal verband samengewerkt aan onder meer het bevorderen van cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de MRA.