Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Musea ontvangen recordaantal bezoekers uit Nederland

11-01-2024 Nieuws #cultuur#economie

Nederlandse musea hebben in 2023 naar schatting tussen 29 en 32 miljoen bezoekers ontvangen. Dat aantal is vrijwel op het niveau van 2019, vóór de wereldwijde coronapandemie. Bezoekers die in het bezit zijn van een Museumkaart wisten de Nederlandse musea goed te vinden. Zij waren in 2023 goed voor 9,5 miljoen bezoeken bij de 472 aangesloten musea. Het aantal bezoekers met een Museumkaart overtreft daarmee de cijfers van vóór corona, meldt de Museumvereniging.

In 2022 waren bezitters van een Museumkaart goed voor 7,1 miljoen bezoeken, maar de musea waren in januari van dat jaar nog gesloten. De Museumvereniging verwacht dat het aantal bezoekers uit Nederland, met en zonder Museumkaart, in 2023 een record heeft gebroken.

Rijksmuseum en Singer Laren

Het Rijksmuseum in Amsterdam beleefde, mede dankzij de tentoonstelling Vermeer een historisch jaar. De expositie was de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum. In totaal bezochten in 2023 2,7 miljoen mensen het Rijksmuseum. Ruim één miljoen bezoekers kwamen uit Nederland. Van de internationale bezoekers kwamen de meeste mensen uit de Verenigde Staten (12% van het totaal), gevolgd door Frankrijk en Duisland (beide 7% van het totaal).

Museum Singer Laren spreekt van een ‘topjaar’. Het museum schat in dat in 2023 meer dan 330.000 bezoekers zijn ontvangen in het museum en het theater: een record.

Definitieve cijfers

In oktober 2024 presenteert de Museumvereniging de definitieve bezoekcijfers van Nederlandse musea in de publicatie Museumcijfers 2023. Deze cijfers bestaan uit bezoeken uit Nederland met en zonder Museumkaart en het aantal internationale bezoeken.

Samenwerking in de MRA

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de krachten gebundeld op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. De MRA biedt een schat aan culturele voorzieningen van lokale en (inter)nationale waarde, waarmee de regio jaarlijks veel bezoekers aantrekt uit binnen- en buitenland. Met een actieprogramma wordt in regionaal verband samengewerkt aan onder meer het bevorderen van cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de MRA.

Op de foto: De Eregalerij in het Rijksmuseum (foto: Rijksmuseum, Erik Smits)