MRA zet zich in voor komst Europese School naar Zaanstad

14-11-2019 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

De gemeente Zaanstad is in beeld voor de vestiging van een Europese School. Het gaat om de school die nu nog is gehuisvest in Bergen. De andere twee gemeenten die in aanmerking komen, zijn Alkmaar en Castricum. Momenteel onderzoekt Zaanstad of de gemeente geschikte locaties heeft. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaat Zaanstad helpen bij het opstellen van een bidbook om de Europese School naar Zaanstad te halen.

Op een Europese School krijgen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar les. Zij verlaten de school met een diploma dat toegang biedt tot elke vorm van hoger onderwijs in Nederland en de wereld. Nederland telt twee Europese Scholen: behalve de vestiging in Bergen ook één in Den Haag.

Vervangende nieuwbouw

De school in Bergen is oorspronkelijk opgericht voor medewerkers van het Joint Research Centre (JRC) in Petten. Nadat in maart 2019 het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam is verhuisd, schreven ook veel medewerkers van EMA hun kinderen in op deze school. Het gebouw van de school in Bergen is echter afgeschreven en mede door de komst van EMA heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ervoor gekozen om op een andere locatie tot vervangende nieuwbouw over te gaan.

Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer

Het nieuwe schoolgebouw moet worden gerealiseerd binnen een straal van vijftig kilometer van zowel JRC als EMA. De minister van OCW heeft het voornemen uitgesproken om de huidige school te verplaatsen naar Zaanstad, Alkmaar of Castricum, onder meer vanwege de goede bereikbaarheid van deze gemeenten met het openbaar vervoer.

Diversificatie van de economie

Het college van B&W van Zaanstad laat de gemeenteraad weten dat de gemeente de groei van de stad wil benutten ‘om kwaliteit toe te voegen en diversificatie van de economie te stimuleren’. ‘Deze kwaliteit wordt onder meer versterkt door aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden te creëren. De mogelijkheid tot het volgen van internationaal onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van.’

Uitbreiding internationaal onderwijs in de MRA

Het Deltaplan Internationaal Onderwijs MRA (zie ook de Toelichting bij Deltaplan Internationaal Onderwijs MRA) stelt dat aan de noordkant van de metropoolregio relatief weinig internationaal onderwijs wordt aangeboden. Volgens het plan is er behoefte aan uitbreiding van dit type onderwijs in Zaanstad/Purmerend. Daarom ondersteunt de  MRA de gemeente Zaanstad al bij de inventarisatie van geschikte locaties, onder meer door het beschikbaar stellen van een adviseur internationaal onderwijs.

Het definitieve besluit over de locatie wordt in 2020 genomen door de Europese Unie.