Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA-voorzitter Halsema presenteert EU-agenda van de regio

28-09-2023 Nieuws #Europa

– Attentie: dit evenement wordt uitgesteld. De bijeenkomst op 17 november 2023 gaat niet door! We zoeken een nieuwe datum voor dit evenement. –

Op 17 november 2023 presenteert MRA-voorzitter Femke Halsema de EU-agenda van de Metropoolregio Amsterdam. Dit gebeurt tijdens een lanceringsevenement in Brussel. Het evenement markeert het begin van de pilot waarin de positionering van de MRA binnen de EU wordt versterkt.

Sinds juni is de MRA in Brussel vertegenwoordigd. De MRA-vertegenwoordiging bevindt zich op een steenworp afstand van het Europees Parlement. Het gaat om een pilot van twee jaar om de samenwerking richting Europese Unie en internationaal te versterken. In deze periode werken de MRA-overheden intensief samen om de kansen voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van en over grote maatschappelijke uitdagingen in de regio te benutten.  

Focus EU-agenda MRA

De focus van de EU-agenda van de MRA ligt op drie thema’s: duurzame en slimme mobiliteit, circulaire economie en waterstof. Deze inzet is besproken in de bestuurlijke platforms van de MRA en in het MRA Bestuur.

Het evenement in november brengt Europese stakeholders, MRA-bestuurders en andere belanghebbenden samen om de gezamenlijke inspanningen voor duurzame regionale ontwikkeling te bespreken en op Europese schaal samen te werken. Het lanceringsevenement belooft een inspirerende gelegenheid te worden, waar de visie, doelen en verwachtingen voor de toekomstige samenwerking worden gedeeld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit evenement? Neem dan contact op met de EU-vertegenwoordiger namens de MRA, Utku Küçükosmanoğlu, via u.kucukosmanoglu@amsterdam.nl.