MRA bundelt krachten rond kunst, cultuur en erfgoed

05-11-2018 Nieuws #cultuur

De samenwerkende overheden binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA) bundelen de krachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In de vorm van een actieprogramma werken de partners samen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de metropool. Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en duurzaamheid en erfgoed.

In de MRA gebeurt veel op cultureel gebied, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Het historisch erfgoed én de actuele kunst- en cultuurproductie is enorm, divers en omvangrijk. Culturele ‘parels’ – klein en groot – hebben een grote aantrekkingskracht op zowel inwoners als bezoekers van de MRA.

Cultuuraanbod onder druk

Het rijke cultuuraanbod in de regio staat ook onder druk. Monumentale panden staan leeg en de verschillen tussen gemeenten en culturele instellingen nemen toe, onder meer door lokale beleidskeuzes, demografie en verandering van publiek. De toenemende druk van bezoekers en recreanten vraagt om spreiding over de regio.

Eigen identiteit van de regio’s

Bijzonder aan het programma is dat is gewerkt vanuit de verschillende identiteiten en verhalen uit de (deel)regio’s. De verhalen van de Zaanstreek zijn heel verschillend van de verhalen vanuit de Haarlemmermeer. Vanuit die verschillende verhalen is gezocht naar verbinding en samenwerking van deze identiteiten binnen de MRA. Ook de kansen en uitdagingen voor kunst en cultuur zijn heel divers.

Regio en Rijk

De partners van de MRA hebben naast het programma ook gezamenlijk een regionaal cultuurprofiel opgesteld. Dit profiel geeft een overzicht van wat er gebeurt op cultureel gebied en hoe de regio kan komen tot een beter afgestemd cultuuraanbod.

Klik hier om het MRA-cultuurprofiel ‘Meer dan de delen’ te downloaden.