Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA-bestuurders Duurzaamheid blikken tevreden terug en kijken met vertrouwen vooruit

06-12-2021 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#energietransitie

De wethouders en gedeputeerden van het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de MRA kijken tevreden terug op de resultaten van de MRA Duurzaamheid Top in oktober en het traject dat is gestart met de bijeenkomst ‘MRA Duurzaam uit de crisis’ in juni 2021. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot concrete afspraken met onder meer het bedrijfsleven over duurzaam economisch herstel na de coronacrisis. In een brief aan de colleges in de MRA geeft de Flevolandse gedeputeerde Cora Smelik, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg, een overzicht van deze afspraken en kijkt ze vooruit naar de manier waarop het thema duurzaamheid een steviger plek kan krijgen binnen andere MRA-onderwerpen.

In de brief wijst Smelik op de afspraken die zijn gemaakt over circulaire houtbouw, circulair textiel, het stimuleren van fietsgebruik, de toepassing van circulaire plastics en circulair inkopen. ‘Ten grondslag aan elk van deze afspraken ligt de wens om de realisatie van de duurzaamheidsambities in onze regio te versnellen door de gezamenlijke uitvoeringskracht te benutten en slimme verbindingen te leggen met bedrijfsleven en andere stakeholders’, schrijft Smelik.

Het ondertekenen van afspraken is natuurlijk nooit een doel op zich, stelt de gedeputeerde vast. De impact wordt bepaald door de mate waarin de afspraken worden uitgevoerd en de bijdragen aan de realisatie van de ambities. Per afspraak wordt daarom een bijeenkomst georganiseerd met ‘coalitions of the willings’ binnen de MRA. En voor elke afspraak wordt een werkplan of actieplan opgesteld met de beoogde activiteiten.

Lees hier de brief van Cora Smelik aan de colleges in de MRA.

Herpositionering portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Smelik kijkt in haar brief ook vooruit. Op dit moment vindt een discussie plaats over de herpositionering van het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. ‘Inzet daarvan is te komen tot een structuur waarin duurzaamheid steviger is geïncorporeerd in alle MRA-thema’s. Duurzaamheid is naast ‘traditionele’ MRA-thema’s als wonen, bereikbaarheid, economie en de ruimtelijke afstemming een vanzelfsprekend MRA-thema dat in alle facetten van het werk van de MRA integraal moet worden meegenomen.’

Het is daarom nodig om het thema Duurzaamheid op enig moment over te dragen aan de bestuurlijke platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit, schrijft Smelik. ‘Duurzaamheid zal zo in het denken en doen van eenieder verankerd (moeten) zijn, dat een onderliggende en faciliterende structuur voor de platforms niet meer nodig en ook niet gewenst is.’ De komende maanden zal duidelijk worden hoe en wanneer dit vorm zal krijgen.

Volgende Duurzaamheid Top in september 2022

Het is de bedoeling om in september 2022, kort na de installatie van de nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe bestuurlijke top te houden (‘The State of Sustainability’). Deze top is bedoeld om nieuwe bestuurders te informeren over de staat van duurzaamheid in de MRA en te inspireren, en komt in het teken te staan van de gezamenlijke aanpak van de duurzaamheidsambities.