MRA-bestuurder Kroese ondertekent de ‘EMA Political Declaration’ in Porto

18-11-2021 Nieuws #Europa

MRA-bestuurder Thijs Kroes (wethouder in Purmerend) heeft tijdens een werkbezoek aan Porto op 11 en 12 november namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de ‘EMA Political Declaration‘ ondertekend. Dit past bij de ambities van de MRA om zich op Europees en (inter)nationaal niveau nadrukkelijker te positioneren.

In de ondertekende declaration wordt de rol van de metropolen voor de toekomst van Europa bepleit. Daarnaast worden de nationale overheden opgeroepen om de steden en regio’s ten volle te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de nationale herstelplannen voor het Europese Herstelfonds (RRF).

European Metropolitan Authories Network (EMA)

Kroese was in Porto op uitnodiging van het European Metropolitan Authories Network (EMA). Hij
bezocht verschillende projecten die gefinancierd worden met Europese fondsen. Kroese nam deel aan een panelgesprek waarin hij met bestuurders uit onder meer Dublin, Helsinki-Uusimaa Region, Toulouse Métropole en Bratislava Region ervaringen en best practices over regionale samenwerking, duurzame stedelijke ontwikkeling en toerisme besprak.

EMA is een jong bestuurlijk netwerk van Europese grootstedelijke gebieden. Het doel van de conferentie in Porto was om bestuurders van metropolen elkaar te laten ontmoeten, kennis en inspiratie te laten uitwisselen, mee te laten denken over de positionering van metropolen en om samenwerkingen te initiëren.