Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA-bestuurder Esther Rommel tekent ‘Circular Cities Declaration’ in Brussel 

25-04-2024 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#energietransitie#Europa#samenwerken#verstedelijkingsstrategie

MRA-bestuurder Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, heeft tijdens een werkbezoek aan Brussel op 17 april 2024 namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de ‘Circular Cities Declaration‘ van ICLEI ondertekend.

ICLEI (Local Governments for Sustainability Europe) is een wereldwijd netwerk van meer dan 2500 lokale en regionale overheden in meer dan 125 landen. De deelnemers zetten zich in voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Dat doen ze onder meer door invloed uit te oefenen op het duurzaamheidsbeleid. De MRA is recent lid geworden van dit netwerk.

Koploper klimaatneutraliteit en duurzame stedelijke ontwikkeling
Esther Rommel: “Ik ben blij dat ik namens MRA de declaration onderteken. Met de ondertekening is MRA onderdeel geworden van een krachtige, verenigde groep steden en regio’s. Gezamenlijk dragen we bij aan de bewustwording van de politieke, maatschappelijke, ecologische en financiële voordelen van een circulaire economie, en willen we koploper zijn op het gebied van klimaatneutraliteit en duurzame stedelijke ontwikkeling.”

MRA-bestuurder Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Peter Defranceschi, Hoofd van het Brussels Office van ICLEI.
MRA-bestuurder Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Peter Defranceschi, Hoofd van het Brussels Office van ICLEI.

Kennis en inspiratie
Voorafgaand aan de ondertekening – op maandag en dinsdag 15- 16 april – bracht een MRA-delegatie voor circulaire economie een waardevol werkbezoek aan de EU-instellingen in Brussel. Met dit werkbezoek heeft de delegatie kennis en inspiratie uitgewisseld.  Zo heeft de delegatie zich op de hoogte gesteld van de stand van zaken over actuele MRA-EU-dossiers en zijn relaties met Europese netwerken en andere metropolen versterkt.

De delegatie bestond uit inhoudelijke experts op het gebied van duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling, inkopers en specialisten van grondstofstromen. Zoals een circulaire textielkringloop.
Het bezoek werd georganiseerd door de MRA-directie, Public Affairs. De delegatie nam deel aan het World Circular Economy Forum (WCEF2024) en sprak met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PVEU), de Europese commissie, en met een aantal  Europese netwerken en metropolen.

Delegatie: van links naar rechts
Marten Boels, Grondstoffenregisseur MRA
Laura van der Doorn, Trainee MRA Duurzaamheid
Milan Bijl, Regisseur Circulaire Inkoop MRA
Julie Noorman, Trainee MRA Public Affairs
Najat Azogagh, Strategisch Adviseur MRA Public Affairs
Merel Stolker Regisseur Circulaire Gebiedsontwikkeling MRA
Stan van den Berg, Strategisch Adviseur MRA Bouwen en Wonen
Delegatie: van links naar rechts. Marten Boels, Grondstoffenregisseur MRA, Laura van der Doorn, Trainee MRA Duurzaamheid, Milan Bijl, Regisseur Circulaire Inkoop MRA, Julie Noorman, Trainee MRA Public Affairs, Najat Azogagh, Strategisch Adviseur MRA Public Affairs, Merel Stolker Regisseur Circulaire Gebiedsontwikkeling MRA &Stan van den Berg, Strategisch Adviseur MRA Bouwen en Wonen

WCEF2024
Tijdens het werkbezoek vond het World Circular Economy Forum (WCEF2024) plaats. Het WCEF2024 is een jaarlijks evenement georganiseerd door Finland (Sitra) en partners. Leiders uit verschillende sectoren komen samen om mondiale circulaire economie-uitdagingen aan te pakken en op te lossen. De MRA-delegatie nam deel aan verschillende workshops.

Bezoek PVEU: Europese krachtenveld
De delegatie werd op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PVEU) ontvangen door Milieu Attaché  Daan Cortenbach.  De heer Cortenbach ging in op de belangrijkste EU-aangelegenheden waarbij hij per MRA-EU- thema ook de Nederlandse positie toelichtte en het Europese krachtenveld schetste.

Rol steden en regio’s bij concrete acties
In het gesprek met de Europese Commissie stond de huidige en toekomstige EU-wetgeving centraal. Mevrouw Emmanuelle Maire (Hoofd Circular Economy, Directoraat-Generaal Milieu) ging in op milieuwetgeving en de heer Mikael Garellick (Senior expert, Directoraat-Generaal interne markt, industrie, ondernemerschap en het MKB) lichtte de EU-visie en beleid toe ten aanzien van textiel. Beiden erkenden de belangrijke rol van steden en regio’s bij het omzetten van wetgeving in concrete acties. Zij benadrukten dat de komende periode cruciaal zal zijn voor implementatie van circulaire economie-wetgeving en benutten van kansen die dit biedt aan steden en regio’s in Europa. De delegatie maakte van de gelegenheid gebruik om verslag uit te brengen aan de commissie over circulaire prioriteiten en projecten in de Metrepoolregio Amsterdam. 

Europese metropolen en netwerken
Tot slot waren er ontmoetingen met verschillende Europese netwerken ( ICLEI, CCRI/ACR+, Housing Europe, Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), U!REKA) en metropolen als Berlijn, Stockholm, Kopenhagen, Helsinki en de regio Parijs. Er werden verschillende best practices gedeeld en er zijn vervolgafspraken gemaakt voor verkennen van samenwerkingen.

Meer weten?
Lees meer in de MRA uitvoeringsagenda circulaire economie 2024