Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Minister Harbers: ‘MRA, verras ons met plannen om nieuwe woningen te ontsluiten’

08-04-2022 Nieuws #bouwen en wonen#mobiliteit#ruimte

De rijksoverheid heeft € 7,5 miljard gereserveerd voor het bereikbaar maken van de 900.000 woningen die tot 2030 in Nederland moeten worden gebouwd. Een belangrijke voorwaarde om voor een deel van dat geld uit het Mobiliteitsfonds in aanmerking te komen, is dat de financiële bijdrage zorgt voor meer en snellere woningbouw. Deze zomer wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een eerste ronde besluiten nemen over kleinschalige bouwprojecten die al min of meer klaar liggen, maar die voor de ontsluiting ‘net een extra zetje nodig hebben’. Dat zei minister van I&W Mark Harbers donderdag 7 april tijdens een bijeenkomst in Den Haag die was georganiseerd door de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ‘Dit is een open uitnodiging, verras ons met die plannen’, zei de minister.

Voor de bijeenkomst in Den Haag waren sleutelspelers uit de wereld van woningbouw en mobiliteit uitgenodigd. ‘Deze bijeenkomst komt op een moment dat wij met z’n allen de schouders eronder moeten zetten. De MRA wil de helpende hand bieden en grote stappen zetten om dichter bij een miljoen huizen in 2030 te komen’, licht Jan de Reus, gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit, toe.

Boodschap van MRA-bestuurders

Nederland kent een gigantische woningbouwopgave. Een goede ontsluiting en aandacht voor mobiliteit is hierbij essentieel. De Metropoolregio Amsterdam heeft concrete plannen om de koe bij de hoorns te vatten en het Rijk te helpen de woningcrisis op te lossen. Dat is de boodschap die bestuurders van de MRA in Den Haag hebben afgegeven.

De MRA heeft ervaring met bouwen onder druk. De afgelopen jaren zijn in de regio 15.000 tot 16.000 woningen per jaar gebouwd. ‘En we kunnen er de komende jaren nog zeker 150.000 zeer noodzakelijke woningen bijbouwen’, zegt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en lid van het platform Mobiliteit. ‘Dat betekent meer inwoners, meer verkeer en meer goederenvervoer. Om te voorkomen dat we letterlijk met z’n allen stil komen te staan, zijn forse investeringen nodig in vooral het openbaar vervoer. Wij verwachten dat het Rijk daar, samen met de regio, haar verantwoordelijkheid voor neemt.’

Financiële tekorten vertragen de ambities op belangrijke bereikbaarheidsprojecten. Zo zijn er tekorten bij de verbinding Amsterdam-Haarlem, de ZaanIJ-lijn en het Zuidasdok. Voor de lange termijn zijn ook schaalspronginvesteringen nodig. Zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp, het sluiten van de metroring van Amsterdam en de IJmeerverbinding naar Almere. ‘Het gaat hier stuk voor stuk om projecten van nationaal belang die nodig zijn om de woningbouwcrisis op te lossen en Nederland in de toekomst bereikbaar te houden’, zegt de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries, lid van het platform Mobiliteit en voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam.

‘Een investering in de MRA verdient zich meer dan terug en komt ten goede aan heel Nederland’, benadrukt Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer en lid van het platform Mobiliteit.

Afspraken Rijk en regio’s

Minister Harbers bedankte de MRA voor de uitnodiging. ‘Mooi dat jullie deze bijeenkomst organiseren voor zowel de woningbouw- als de mobiliteitswereld. Twee terreinen die altijd al veel met elkaar te maken hebben gehad, maar de laatste jaren beleidsmatig flink naar elkaar zijn toegegroeid.’

De inzet van geld uit het Mobiliteitsfonds gebeurt op basis van afspraken die het Rijk maakt met de regio’s. ‘Dat kan op verschillende manieren: we kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over co-financiering’, legde minister Harbers uit. ‘Maar het kan ook gaan om wederkerige afspraken met de regio over bijvoorbeeld autoluwe woonwijken, meer autodeelsystemen of andere parkeernormen. € 7,5 miljard klinkt veel, maar eigenlijk is het net zoiets als je vakantiegeld dat je in mei krijgt: er zijn meer plannen dan geld!’

De minister gaat met de regio’s in het land in gesprek om afspraken te maken over de verdeling van geld uit het fonds. In het najaar worden die afspraken gebruikt om geld toe te kennen aan de grotere woningbouwlocaties. Deze zomer moeten al besluiten worden genomen over kleinschalige versnellingsafspraken, zei de bewindsman.

‘Ik hoop dan ook van harte dat er voldoende van deze haalbare projecten voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen zijn’, zei minister Harbers. ‘Dit is een open uitnodiging, verras ons met die plannen. Mogelijk kunnen we meerdere rondes versnellingsafspraken inlassen.’

Volledige bijdrage minister Harbers

Lees hier de volledige bijdrage van minister Harbers tijdens de bijeenkomst die door de MRA is georganiseerd.