Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Minder milieu-impact cultuurgebouwen dankzij Groene Menukaart MRA

28-05-2021 Nieuws #cultuur#duurzaamheid

Het cultuuraanbod in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is rijk en heel divers, met uiteenlopende voorzieningen van grote lokale, regionale en (inter)nationale waarde. Jaarlijks komen dan ook vele bezoekers uit binnen- en buitenland (mede) hierom naar de regio toe. De culturele infrastructuur in de MRA telt maar liefst ruim 2.000 unieke cultuurgebouwen en –plekken, die echter samen met het publieksbereik ook zorgen voor een grote impact op het milieu. De MRA lanceert daarom een zogenoemde Groene Menukaart, die de culturele sector een concreet plan van aanpak biedt om te verduurzamen.

De ‘Groene Menukaart voor Musea en Podiumkunsten’ is donderdag 10 juni gepresenteerd door de Noord-Hollandse gedeputeerde Zita Pels en de wethouders Marie-Thérèse Meijs (gemeente Haarlem) en Touria Meliani (gemeente Amsterdam). Deze drie bestuurders zijn lid van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Kunst, Cultuur en Erfgoed, dat opdrachtgever is van het MRA-project Duurzaamheid en Cultuur.

Foto: Groen dak museum Singer Laren, Jan Buteijn

Opschalen en versnellen

Met dit project willen de overheden in de MRA een impuls geven aan het opschalen en versnellen van de verduurzaming van de cultuursector. De regio bouwt daarbij voort op de succesvolle aanpak die al is ingezet in de koploperregio’s Amsterdam en Haarlem. Zo werken 16 culturele instellingen in de Plantagebuurt in Amsterdam al sinds 2011 collectief aan verduurzaming. Dat resulteerde onder meer in gezamenlijke inkoop. In Haarlem werkten 9 culturele instellingen samen aan het behalen van een Green Key-certificaat. Deze initiatieven laten zien dat de culturele sector zich bewust is van het belang van verduurzaming en dat structurele samenwerking leidt tot succesvolle projecten.

Inzicht en uitwisseling van kennis

De samenwerkende overheden in de regio streven ernaar het belang van duurzaamheid zichtbaarder te maken en de sector een ambassadeursfunctie te laten vervullen. In de eerste fase van het project (2019-2020) bleek uit een benchmarkanalyse dat investeren in inzicht en het uitwisselen van kennis op regionaal niveau hiervoor een belangrijke impuls kan geven. Culturele gebouwen hebben immers vaak dezelfde verduurzamingsopgave of kunnen gebruik maken van een vergelijkbare aanpak.

Groene Menukaart

In samenwerking met de provincie Noord-Holland en adviesbureau Groene Grachten is daarom vervolgens een plan van aanpak gemaakt voor een digitaal kennisplatform over verduurzaming van podia en musea: een Groene Menukaart voor de culturele sector. De Groene Menukaart is een al eerder ontwikkeld kennis- en inspiratieplatform voor het verduurzamen van bijzondere panden, zoals kerkgebouwen, molens, forten en monumenten. Voor verschillende gebouwen is vaak uiteenlopende wet- en regelgeving van toepassing. Met behulp van de Groene Menukaart kunnen culturele organisaties zich hiervan een beeld vormen en een handreiking krijgen voor de aanpak van de verduurzaming van hun pand.

Maatregelen overzichtelijk in beeld

De menukaart somt overzichtelijk op welke maatregelen kunnen worden genomen voor diverse typen gebouwen, van spouwmuurisolatie tot ledverlichting en vergroening van daken. Meteen wordt ook inzichtelijk welke regelgeving en eisen worden gehanteerd door de diverse gemeenten. Door in een rekentool bijvoorbeeld het energieverbruik en de oppervlakte in te voeren, komen besparingsmogelijkheden naar voren. Ook wordt een overzicht gegeven van gemeentelijke, provinciale en landelijke financieringsmogelijkheden. Bij de ontwikkeling van de Groene Menukaart hebben verschillende culturele organisaties meegedacht.