Miljoenen van provincie voor stationsgebied Hilversum

19-05-2021 Nieuws #mobiliteit#ruimte

Hilversum is een stap dichter bij de herontwikkeling van het stationsgebied. Op verzoek van de gemeente heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland € 5 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van de stationsomgeving. Het gaat om geld uit het OV-fonds van de provincie, dat is bedoeld om de plannen voor het gebied rond te krijgen. De gemeente Hilversum verwacht eind 2021 een definitieve aanvraag bij de provincie in te dienen.

Het stationsgebied Hilversum is een belangrijk regionaal centrum in zowel de Gooi en Vechtstreek als de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het station heeft niet alleen goede treinverbindingen, maar wordt in de toekomst ook het eindpunt van de nieuwe hoogwaardige busverbinding Huizen-Hilversum. De gemeente heeft plannen om de stationsomgeving te ontwikkelen tot een levendig gebied met terrassen, nieuwbouw en groen. Ook is in de plannen plaats voor ruim zeshonderd woningen. Het busstation wordt daarvoor verplaatst.

Mooi overstappunt

‘Wij steunen graag de ambities van Hilversum om van hun stationsgebied een nog aantrekkelijker knooppunt in onze provincie te maken’, licht gedeputeerde Cees Loggen toe. ‘Met de komst van woningen en de herinrichting van het stationsplein wordt het een mooi overstappunt voor reizigers en een prettige locatie om te wonen en te verblijven.’

Vertrouwen in het project

De gemeente is blij met de steun van de provincie. ‘We zijn de provincie erg dankbaar voor deze steun in de rug en het vertrouwen in het project’, zegt wethouder Arno Scheepers. ‘Het stationsgebied vormt één van de belangrijkste binnenstedelijke herontwikkelingslocaties van de gemeente, waarmee onder andere een flinke impuls wordt gegeven aan de woningbouw in Hilversum. Tegelijkertijd wordt met deze gebiedsontwikkeling ook het OV-knooppunt rond het station versterkt.’

Met de toekenning van de subsidie wordt de financiële haalbaarheid van het project versterkt. De definitieve aanvraag bij de provincie volgt na besluitvorming door de gemeenteraad over de uitvoeringsnota in het derde kwartaal van dit jaar.

OV-knooppunt

In Noord-Holland zijn alle zestig treinstations en vier grote busstations aangewezen als OV-knooppunt. Door de omgevingen van deze stations optimaal in te richten, ontstaan aantrekkelijke plekken om te wonen, werken en te verblijven.