Miljoenen van provincie voor woningbouw rond stations Zaandam

14-02-2020 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De provincie Noord-Holland is bereid ruim 4 miljoen euro uit te trekken voor het mogelijk maken van woningbouw in de buurt van twee stations in Zaanstad. Het gaat om woningbouw op twee voormalige bedrijventerreinen in de buurt van de stations Zaandam en Zaandam-Kogerveld.

Met de subsidie wil de provincie stimuleren dat woningen zo veel mogelijk worden gebouwd bij OV-knooppunten, omdat hiermee wordt bijgedragen aan zowel de grote woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam als aan goede bereikbaarheid. Provinciale Staten van Noord-Holland moeten nog instemmen met het besluit.

Duizend woningen

Het overgrote deel van de subsidie, een bedrag van 3.225.000 euro, heeft betrekking op het gebied Hofwijk Noord, bij station Zaandam-Kogerveld. In totaal worden hier bijna duizend woningen gebouwd. Het geld van de provincie wordt gebruikt voor het saneren van vervuilde grond, het verplaatsen van bedrijven en het realiseren van aanpassingen die nodig zijn om de buurten bereikbaar te houden. Bij de Mauritsbuurt, vlak bij station Zaandam, gaat het om een subsidie van 872.395 euro.

‘Bouwen binnen de stadsgrenzen is kostbaar, zeker wanneer grootschalige sanering moet plaatsvinden’, licht gedeputeerde Cees Loggen de financiële ondersteuning van de provincie toe. ‘De provincie wil nieuwbouw rondom stations mogelijk maken om bestaande ruimte in het stedelijk gebied optimaal te gebruiken. Het openbaar vervoer wordt op deze manier goed benut en op zo behouden we het waardevolle landschap.’