Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Mijlpaal op weg naar nieuw stadsdeel met 15.000 woningen in Lelystad

18-01-2024 Nieuws #bouwen en wonen#duurzaamheid#houtbouw#ruimte

Een mijlpaal op de weg naar een nieuw stadsdeel in Lelystad: donderdag 18 januari is een bestuursovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van ZuiderC. De beoogde ontwikkeling in Lelystad-Zuid telt ongeveer 15.000 woningen, met bijbehorende voorzieningen. Daarmee levert Lelystad een bijdrage aan regionale en maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouw en de energietransitie.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel werkt Lelystad samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer.

‘Lat ligt hoog’

‘De lat ligt hoog voor ZuiderC’, zegt wethouder Dennis Grimbergen van Lelystad. ‘Naast het bouwen van zo’n 15.000 woningen hebben we grote ambities op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur en bereikbaarheid. We gaan vol vertrouwen deze overeenkomst met elkaar aan om onze ambities waar te maken.’

Het uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen woningen, winkels, voorzieningen, recreatiemogelijkheden en cultuur, licht de wethouder toe. ‘Zo krijg je een volwassen en aantrekkelijke stad met kwaliteit. Dit past bij de positie en ambitie die Lelystad heeft als hoofdstad van Flevoland.’

Houtbouw

Stad en landschap moeten in het nieuwe stadsdeel in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. Een goede en tijdige ontsluiting – ook met het openbaar vervoer – is een voorwaarde voor de ontwikkeling van ZuiderC. Daarnaast is sprake van een grote duurzaamheidsambitie: het gebied moet zo veel mogelijk circulair en met nadruk op de toepassing van hoogwaardige materialen worden ontwikkeld. Het streven is dat vanaf 2025 minimaal twintig procent van de woningproductie van hout en andere biobased materialen is, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dit is gelijk aan de inzet van het convenant Houtbouw MRA. Ingezet wordt op energieneutraal of energieleverend ontwikkelen en het streven is om klimaatbestendig te ontwikkelen, waardoor de gevolgen van klimaatverandering worden verkleind.

Grootschalig bouwen

‘Het project ZuiderC in Lelystad is een mooi voorbeeld van bouwen aan de samenleving van de toekomst’, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook. ‘Bouwen voor verschillende doelgroepen die samen één samenleving gaan vormen. Betaalbaar bouwen, biobased bouwen – zo veel mogelijk gebruik makend van bouwmateriaal dat groeit op het land: van land tot pand dus. En grootschalig. We gaan weer grootschalig bouwen zoals we dat vroeger deden in de Vinex-tijd. Omdat de rijksoverheid eigenaar is van de grond, zitten we – met anderen – aan het stuur. Ook op deze manier hernemen we de regie.’

Op de foto: Voorafgaand aan de ondertekening van de bestuursovereenkomst bracht een delegatie met onder anderen minister Hugo de Jonge een bezoek aan Lelystad (foto: Fotostudio Wierd)