Houtbouw

Vanaf 2025 is 20% van de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout en andere biobased materialen, zodat woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks een reductie op van circa 220.000 ton CO2-uitstoot en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. Houtbouwwoningen die op een industriële wijze worden geproduceerd en op voldoende locaties kunnen worden gebouwd, zijn betaalbaarder, gemaakt van gezonde materialen en zorgen voor minder bouwafval. Voor de ambitie in de MRA is een convenant opgesteld.

De Green Deal Convenant Houtbouw is opgesteld in een intensieve ‘triple helix’-samenwerking: overheden, kennisinstellingen en marktpartijen – van startups tot grote bedrijven – kwamen tot een flinke lijst afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. Het gezamenlijke doel vraagt flinke inspanningen van alle partijen op uiteenlopende gebieden, van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Deze inspanningen kunnen alleen worden bereikt door voortdurende samenwerking. De deelnemende partijen willen gebruik maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en steeds zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken.

Waar staan we nu?

Het MRA Houtbouw Convenant 2021-2025 is in 2021 van start gegaan. Bij de 140 ondertekenaars en de 25 vastgoedpartners is houtbouw-/biobased bouwen steeds vaker de keuze bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwe woningbouwprojecten. Het Programmateam Houtbouw van de MRA hoort van verschillende vastgoedpartijen dat er ‘geen weg terug meer is’.

Ook de rijksregelgeving begint via een lagere MPG in de goede richting te veranderen en enkele gemeenten zijn hun uitvraag voor woningbouw meer op biobased-leest aan het aanscherpen.

We zetten in op de volgende werklijnen: locaties, kennisopbouw en -deling, businesscase, wet- en regelgeving en communicatiestrategie. Hierbij voeren we verschillende activiteiten uit per werklijn:

 • Businesscase: we doen een diepgaand onderzoek naar de businesscase van houtbouw en vergelijken deze met de conventionele businesscase. Het onderzoek heeft als doel om begrip te creëren over zowel positieve als negatieve factoren die de bouw- en stichtingskosten van houtbouw beïnvloeden. Dit begrip creëren we door een uitgebreide analyse te doen van tien houtbouwprojecten die op een concurrerende manier zijn gerealiseerd. Dit zijn zowel projecten van woningcorporaties als van commerciële ontwikkelaars.

  Door deze analyse krijgen we beter inzicht in de directe en indirecte bouw- en stichtingskosten van houtbouwpojecten. Dit doen we op basis van budgetschattingen en op basis van kosten van gerealiseerde projecten. Hierdoor zijn we in staat een gedegen vergelijking te maken tussen projecten die gebouwd zijn met traditionele materialen en die met hout.

 • Wet- en regelgeving: we organiseren voor alle gemeenten in de MRA bijeenkomsten over de wetgeving, normen en standaardisatie – en specifiek de juridische tool ‘Circulaw’ – en hoe deze te gebruiken is in het dagelijkse werk van medewerkers van de gemeenten.

 • Locaties: De Houtbouwmonitor is een van de initiatieven waarmee we toewerken naar het doel om vanaf 2025 minimaal 20% van de jaarlijkse woningproductie in de MRA in hout en andere biobased materialen uit te voeren. Zo kunnen woningen sneller en duurzamer worden ontwikkeld. Gedurende 18 maanden werken we in nauwe samenwerking met partijen uit de publieke en private sector aan de Houtbouwmonitor. Met deze methodologie krijgen we beter zicht op:

  – Alle houtbouwlocaties in de MRA (per gemeente) en door wie deze worden ontwikkeld;
  – Of de ambitie vanaf 2025 haalbaar is;
  – Belemmeringen bij houtbouwprojecten; waarom deze uiteindelijk toch niet worden gerealiseerd of waarom andere keuzes worden gemaakt;
  – Specificaties van gebouwde en in aanbouw zijnde projecten: welke houtbouwsystemen worden toegepast?

  Met de grootste gemeenten en bouw- en vastgoedpartijen gaan we graag om tafel om de ideeën rond deze monitor te bespreken.

 • Communicatiestrategie: we zorgen ervoor dat deze webpagina up-to-date blijft. Daarnaast verspreiden we kennis door presentaties te geven, nieuwsbrieven te sturen en onderzoeken te doen.

 • Kennisdeling en -opbouw: we organiseren verschillende kennistrajecten. Dit doen we voor gemeenten, corporaties en andere stakeholders. Een voorbeeld van een dergelijk traject uitgelicht: we organiseren voor de gemeente Haarlem een implementatietraject van het Convenant Houtbouw. Zij bouwen voort op het kennistraject van de gemeente Amsterdam. Zij kunnen leren van de geleerde lessen bij andere gemeenten uit de MRA die aan de slag zijn met de convenanten. Daarnaast fungeert het Convenant Houtbouw MRA tijdens de gehele periode als loket en vraagbaak voor de ambtenaren van de gemeente Haarlem.

Mijlpalen

 • 19 juni 2023 | Winst van fonds Built by Nature
 • 19 september 2023 | Houtbouw XL Pakhuis de Zwijger
  Zie deze videoverslagen:

– Avondprogramma: https://www.youtube.com/watch?v=hxq6wU0q-yI

– Marktpitches: https://www.youtube.com/watch?v=VEd-3prq3-o

– Businesscase: https://www.youtube.com/watch?v=Wjr8W2RN3D

– Wet- en regelgeving: https://www.youtube.com/watch?v=HzsiXvc2qT4

– Impact houtbouw: https://www.youtube.com/watch?v=FVtWIH5VTQk

 • Juni 2024 | MRA Houtbouw XL

Activiteiten

 • We versturen vier keer per jaar een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die voortkomen uit het convenant, een agenda met evenementen die betrekking hebben tot de houtbouw en een sectie met interessant nieuws vanuit de houtbouwwereld. Wilt u deze graag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar imme@c-creators.org.

 • Gelijktijdig lopen verschillende trajecten:

  – Gemeente Haarlem;

  – Circulaw. Voor alle gemeenten in de MRA organiseren we bijeenkomsten over de wetgeving, normen en standaardisatie en specifiek de juridische tool ‘Circulaw’. En hoe deze te gebruiken is in het dagelijkse werk van medewerkers van de gemeenten. In deze bijeenkomsten zijn we op zoek naar belemmeringen bij het implementeren van houtbouw met betrekking tot wetgeving. Dit kan zijn bij standaarden van welstand of bij vergunningverlening voor brandveiligheid of akoestiek;

  – Ondersteuning tenders Amsterdam/Haarlem. Met een verkenning naar meer sturing op houtbouw in tenders kan meer specifieke kennis worden verkregen worden van vastgoedpartijen en hun architecten en adviseurs. Het doel van deze verkenning is om marktpartijen in een vroeg stadium van voorbereiding te laten meedenken over het opstellen van de tenderstrategie. De kennis die hiermee wordt opgedaan, helpt de gemeente bij het opstellen van een goede uitvraag. Het advies dat de MRA naar aanleiding van deze bijeenkomst opstelt, wordt meegenomen in de voorbereiding van een tender voor een kavel in de Sluisbuurt in Amsterdam-Oost en is ook deelbaar met andere gemeenten;

  – Het jaarlijkse MRA Houtbouw XL-evenement. Een uitgebreid programma dat elk jaar wordt georganiseerd vanuit de MRA in samenwerking met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, met keynote sprekers, breakoutsessies en exposities over de rol van hout in de transitie naar een duurzame bouw. Op welke manier kunnen biobased materialen bijdragen aan de woningbouw en klimaatopgave van onze regio en Nederland als geheel?

Documenten

Partners

 • Nieuwe partners:
  • BPD
  • De Alliantie
  • Vesteda
  • AM
  • VORM
  • Heijmans
  • Ballast Nedam
  • Synchroon
  • De Nijs
  • Timpaan
  • BAM Wonen
  • Achmea Real Estate
  • Rabobank
  • Altera
  • Wooncompagnie
  • EarthY
  • Parteon
  • Waterland Real Estate
  • Jajo
  • Ymere
  • Rochdale
  • Arcadis

Ondertekenaars

Het convenant is ondertekend door overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Hieronder vindt u een overzicht van alle partijen die hebben ondertekend:

Overheden
– Gemeente Amsterdam
– Gemeente Zaanstad
– Gemeente Purmerend
– Gemeente Almere
– Gemeente Lelystad
– Gemeente Ouder-Amstel
– Gemeente Edam-Volendam
– Gemeente Beemster
– Gemeente Uitgeest
– Gemeente Aalsmeer
– Provincie Noord-Holland
– Provincie Flevoland
– Het Rijk
– Gemeente Diemen
– Gemeente Haarlemmermeer
– Gemeente Haarlem
– Gemeente Heemskerk
Projectontwikkelaars
– HBB Groep
– Waterland Real Estate
– NEPROM
– VORM
– DGV Group
– AM
– Heijmans
– Respace
– Ballast Nedam
– Dura Vermeer
– Synchroon
– EarthY
– Fakton
– Timpaan
– BPD
– Boelens de Gruyter
– Bart de Jong Projectontwikkelaar
– Heutink Groep
Ontwikkelende aannemers
– Koopmans Bouwgroep
– ECO+Bouw
– Janssen de Jong Bouw
– De Groot Vroomshoop
– BAM Wonen
Aannemers
– De Nijs
– Daiwa House
Institutionele beleggers
– Vesteda
– Home.Earth
– Altera
– Syntrus Achmea
– Bouwinvest
Woningcorporaties
– Parteon
– Wooncompagnie
– Rochdale
– Ymere
– Eigen Haard
– Woonzorg
– Elan Wonen
– Goedestede
– WormerWonen
– Intermaris
– Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
– De Alliantie
Kennisinstellingen
– Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)
– ROC van Amsterdam-Flevoland
– Hogeschool van Amsterdam
– Taalkwadratuur
– Stichting Techlands
– TU Delft
Houtbouwers/start-ups
– Boom Builds
– Centrum Hout
– Hamlet
– Element Buildings
– Woody Building Concepts
– Lister Buildings
– Derix
– Finch Buildings
– Treetek
– Ursem
– CLT-S
– Stichting WikiHouse NL
– Homes Factory
– Startblock
– SustainerHomes
– Noordereng Groep
– Staatsbosbeheer
Architecten
– Lingotto
– LEVS Architecten
– Common Affairs
– Olaf Gipser Architects
– Orga Architect
– UN Studio
– CHRITH Architects
– Ssse|OvO associates architects / Faculteit Bouwkunde TU Delft
– JoustraReid architecten bv
– Inbo
– KCAP
– Korthtielens
– Dam en Partners Architecten
– Ronald Janssen Architecten
– DP6
– BFAS
– Van Bergen Kolpa Architecten
– M3H
– Mecanoo
– Dok architecten
– Lafour Liem Architecten
– VMX Architects
– Urban Climate Architects
– Lab03
– Natrufied Architecture
– Team V
– Superuse Studios
Banken
– ABN AMRO
– Rabobank
Ingenieur- en adviesbureaus
– Sweco
– Arup
– New Economy
– Nieman raadgevende ingenieurs
– Ingenii Bouwinnovatie
– Merosch
– Metabolic
Overig
– C-creators
– Cirkelstad
– DGBC
– Holland Houtland

Kernteam

 • Bob van der Zande
 • Wouter van Twillert
 • Mees Eringa
 • Rosa Kip
 • Imme Groet