Metropoolregio Actueel over duurzame investeringen: ‘Ondernemers helpen om groen uit de crisis te komen’

16-12-2020 Nieuws #duurzaamheid#economie#Metropoolregio Actueel

De uitzending van Metropoolregio Actueel van dinsdag 15 december stond in het teken van duurzame investeringen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In een uur tijd zijn de kijkers bijgepraat over de stand van zaken rond de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en de regionale investeringsagenda. Presentatrice Marijke Roskam sprak hierover met onder anderen MRA-bestuurders en Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal.

Aan het begin van de uitzending lichtte projectleider Johan Bos toe dat de oprichting van een ROM een doorontwikkeling is van Invest-MRA, waarover eerder in MRA-verband is gesproken. De ROM zal betrekking hebben op het ondersteunen van investeringen in de private sector met publieke middelen. In het tweede deel van de uitzending werd gesproken over de regionale investeringsagenda, die gaat over zowel publieke als publiek-private investeringen die raken aan de volle breedte van de gezamenlijke opgaven in de regio.

Bekijk de uitzending

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN

De oprichting van een ROM voor de MRA en Noord-Holland Noord is mede een gevolg van de herstelmaatregelen rond de coronacrisis, zette Johan Bos verder uiteen. Een ROM maakt het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van Europese en landelijke regelingen en fondsen die de economie stimuleren en helpen om uit de crisis te komen. De budgetten die het Rijk bijvoorbeeld beschikbaar stelt, komen via een ROM in de regio terecht. In totaal zijn er momenteel acht ROM’s in Nederland, onder meer in Flevoland. Alleen de provincie Noord-Holland heeft nog geen ROM.

De overheden in de MRA willen de ROM MRA-NHN vooral inzetten om het herstel na de coronacrisis sneller te laten verlopen en om de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie te versnellen. Net als Invest-MRA zal de ROM uit twee onderdelen bestaan: business development en een fonds. Het grote verschil is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financieel deelneemt in de ROM. Het ministerie wordt aandeelhouder, net als de gemeenten en de provincie, lichtte Bos toe.

Ondernemers helpen

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, voorzitter van het MRA-platform Economie, en de Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal, vicevoorzitter van hetzelfde bestuursplatform, vertelden waarom de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland het voortouw hebben genomen bij de doorontwikkeling naar een ROM. Ze zochten naar een instrument om publieke gelden die beschikbaar komen uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk te laten landen bij ondernemers. ‘Daar is een ROM een heel goed instrument voor’, zei Zaal. Ze is er dan ook blij mee dat de ROM in oprichting is. ‘Zo kunnen we ondernemers helpen om groen uit deze crisis te komen.’

Wethouder Axel Boomgaars van de gemeente Ouder-Amstel onderstreepte dat. De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft al ingestemd met deelname aan de ROM. ‘Het is gewoon een goed verhaal’, zei Boomgaars. ‘Voor onze economische positie als regio is dit een belangrijk instrument. We willen een duurzame slag maken, daar hebben we het in de MRA veel over, maar nu gaan we eindelijk met harde euro’s aan de slag.’ De gemeente Ouder-Amstel draagt bijna € 400.000,- bij aan het fonds, dat uiteindelijk een omvang van € 100 miljoen moet krijgen. ‘We kunnen prachtig als kleine gemeente zo’n fonds gaan oprichten, maar met z’n allen creëer je natuurlijk veel meer impact’, lichtte Boomgaars toe. ‘De economie is natuurlijk ook heel regionaal, dat belang ziet iedereen ook wel in.’

Organisatie op orde

Het tweede deel van de uitzending ging over de regionale investeringsagenda. Hierin komen naast bedrijfsleven en overheid de kennisinstellingen samen. Wethouder Everhardt benadrukte dat het nodig is om de organisatie in de MRA goed op orde te hebben om goed gebruik te kunnen maken van nationale en Europese fondsen. Met een verwijzing naar het klimaatakkoord van Parijs: ‘We moeten elkaar echt weten te vinden en de goede oplossingen bieden die de kansen geven om de weg naar Parijs te plaveien in onze metropoolregio. Daar kunnen we een goede boterham aan verdienen en werkgelegenheid mee creëren.’

‘MRA voorbeeld voor Europa’

Diederik Samsom gaf vervolgens een toelichting op de Europese Green Deal: een investeringsplan dat moet zorgen voor zowel economische groei als meer rechtvaardigheid in Europa. Hij noemde het plan ‘bij uitstek geschikt’ om uit de coronacrisis te komen. De MRA kan hier een voorbeeld in worden voor Europa, zei Samsom. ‘Wij kijken naar de MRA als een omgeving waar bijvoorbeeld de waterstofeconomie een grote vlucht kan nemen’, zei hij vanuit Europees perspectief. ‘Dat is de voorloper van de nieuwe, duurzame energievoorziening waar Europa over niet al te lange tijd op moet gaan draaien. Hetzelfde geldt voor het renoveren van woningen: daar is Nederland buitengewoon geschikt voor met grote woningcorporaties en een groot collectief woningbezit. Daar moet je sneller kunnen gaan dan gemiddeld. Naar dat type investeringen kijken wij natuurlijk wel met meer dan gemiddelde interesse.’

Grootste waterstofcluster van Europa in MRA

In het laatste deel van de uitzending sprak onder anderen Eduard de Visser, directeur strategie en innovatie van Port of Amsterdam, over Hermes: een samenwerking om in de Amsterdamse haven het grootste groene waterstofcluster van Europa te ontwikkelen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de vestiging van een groene waterstoffabriek in IJmuiden.

Samsom hoorde het instemmend aan. Hij adviseerde om aansluiting te zoeken bij andere Europese knooppunten van waterstof. ‘Door Europa loopt een soort aorta van grote waterstofverbindingen. De MRA hoort daar zeker bij, maar zorg wel voor die aansluiting.’ Het gaat er daarbij om dat productie en afname zich niet concentreren op dezelfde plek. ‘Waterstof wordt heel veel groter dan we nu denken.’

Eerdere uitzendingen Metropoolregio Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle voorgaande uitzendingen van Metropoolregio Actueel.