Metropoolregio Actueel dinsdag 20 april: Wonen in de MRA? (hier terugkijken)

07-04-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Er gaat geen dag voorbij waarop niet wordt gesproken of geschreven over het grote woningtekort in onze regio, de stijgende woningprijzen en de vraag hoe deze woon- en bouwopgave kan worden aangepakt. En dat is maar goed ook. Voor velen is de zoektocht naar een geschikte of meer betaalbare woning namelijk een dagelijkse zorg, zeker ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Wat betekent het als starter op zoek te zijn naar een woning? Kun je als gezin nog in de stad wonen? Op 20 april zijn we in Metropoolregio Actueel in gesprek gegaan over de positie en kansen van verschillende groepen mensen die in onze gewilde regio willen (blijven) wonen. Ook bespraken we wat het Rijk, gemeenten, de regio en andere partijen daar wél of juist níet aan kunnen en moeten doen.

Hoe werkt het op de woningmarkt: wat hebben bijvoorbeeld stijgende koopprijzen te maken met huurprijzen? Wat betekent het voor mensen en voor wijken als het lastig is een passende woning te vinden? En wat betekent het voor de metropoolregio zelf, in economisch en maatschappelijk opzicht?

Terugkijken

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

MRA-wethouders in de studio

Te gast in de studio was onder anderen Songül Mutluer, wethouder Wonen in de gemeente Zaanstad en vicevoorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen. Ook Roland Boom kwam aan tafel, wethouder in de gemeente Huizen en regiovertegenwoordiger Wonen namens de Gooi en Vechtstreek en sinds kort bestuurlijk trekker van de regionale opgave Betaalbaar Wonen.

De wethouders lichtten toe waarom zij vinden dat een goed, betaalbaar en divers woningaanbod nodig is voor woningzoekenden, bewoners én ondernemers. Ook vanuit het MRA-programma Bouwen en Wonen wordt hieraan gewerkt. Wat houdt dat in en wat zouden we als samenwerkende overheden nog meer kunnen doen?

Blik van buiten

Aan tafel voor een brede, kritische blik zat Nic Vrieselaar, econoom bij Rabobank en gespecialiseerd in de woningmarkt, met speciale aandacht voor de kansen van jongeren. Hij reageerde op de oplossingen die de wethouders aandragen en lichtte toe waarom een goed functionerende woningmarkt ook belangrijk is voor de arbeidsmarkt.

Anke Huntjens, directeur-bestuurder van woningcorporatie Pré Wonen, vertelde via een digitale verbinding met de studio hoe een corporatie in de praktijk ervaart welk belang een betaalbaar aanbod in gemengde, leefbare buurten heeft en waarom stevigere samenwerking nodig is tussen overheid, corporatie en markt om dit voor elkaar te krijgen.

En eveneens via een digitale verbinding vertelt ondernemer Joost Teeuwissen hoe belangrijk het is voor zijn medewerkers en voor hem als ondernemer, dat er voldoende betaalbare woningen zijn in de buurt.