Metropoolregio Actueel dinsdag 20 april: Wonen in de MRA? (hier aanmelden)

07-04-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Er gaat geen dag voorbij waarop niet wordt gesproken of geschreven over het grote woningtekort in onze regio, de stijgende woningprijzen en de vraag hoe deze woon- en bouwopgave kan worden aangepakt. En dat is maar goed ook. Voor velen is de zoektocht naar een geschikte of meer betaalbare woning namelijk een dagelijkse zorg, zeker ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Wat betekent het als starter op zoek te zijn naar een woning? Kun je als gezin nog in de stad wonen? Op 20 april gaan we in Metropoolregio Actueel in gesprek over de positie en kansen van verschillende groepen mensen die in onze gewilde regio willen (blijven) wonen. Ook bespreken we wat het Rijk, gemeenten, de regio en andere partijen daar wél of juist níet aan kunnen en moeten doen.

Hoe werkt het op de woningmarkt: wat hebben bijvoorbeeld stijgende koopprijzen te maken met huurprijzen? Wat betekent het voor mensen en voor wijken als het lastig is een passende woning te vinden? En wat betekent het voor de metropoolregio zelf, in economisch en maatschappelijk opzicht?

Aanmelden

De uitzending op dinsdag 20 april duurt van 16.30 tot 17.30 uur. Om het programma te kunnen zien, hoeft u geen software te installeren. Wel is het nodig om u aan te melden. Bij uw aanmelding kunt u alvast een vraag stellen die zeker aan bod zou moeten komen. Na uw aanmelding ontvangt u een link om het programma rechtstreeks te kunnen volgen.

Gebruik de volgende link om u aan te melden voor de uitzending over huisvesting en de bouwopgave in de MRA: mywebinar.nl/mra-huisvesting-en-bouwopgave/inschrijven.

MRA-wethouders in de studio

In de studio gaat presentatrice Marijke Roskam in gesprek met Songül Mutluer, wethouder Wonen in de gemeente Zaanstad en vicevoorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen. Ook Roland Boom schuift aan, wethouder in de gemeente Huizen en regiovertegenwoordiger Wonen namens de Gooi en Vechtstreek en sinds kort bestuurlijk trekker van de regionale opgave Betaalbaar Wonen.

De wethouders lichten toe waarom zij vinden dat een goed, betaalbaar en divers woningaanbod nodig is voor woningzoekenden, bewoners én ondernemers. Ook vanuit het MRA-programma Bouwen en Wonen wordt hieraan gewerkt. Wat houdt dat in en wat zouden we als samenwerkende overheden nog meer kunnen doen?

Blik van buiten

Aan tafel voor een brede, kritische blik zit Nic Vrieselaar, econoom bij Rabobank en gespecialiseerd in de woningmarkt, met speciale aandacht voor de kansen van jongeren. Hij reageert op de oplossingen die de wethouders aandragen en licht toe waarom een goed functionerende woningmarkt ook belangrijk is voor de arbeidsmarkt.

Anke Huntjens, directeur-bestuurder van woningcorporatie Pré Wonen, zal via een digitale verbinding met de studio vertellen hoe een corporatie in de praktijk ervaart welk belang een betaalbaar aanbod in gemengde, leefbare buurten heeft en waarom stevigere samenwerking nodig is tussen overheid, corporatie en markt om dit voor elkaar te krijgen.